Vårdköerna blir längre igen

Vårdköer Vårdköerna har blivit längre under coronapandemin, men i oktober genomfördes nästan lika många operationer som ett vanligt år. I och med den andra vågen av pandemin ser läget åter besvärligare ut.

Vårdköerna blir längre igen

Det konstaterar Socialstyrelsen i sin nya analys av hur pandemin har påverkat vården. Myndigheten har regeringens uppdrag att undersöka hur övrig sjukvård påverkas, och har analyserat hur besök, väntetider, vårdköer, operationer och övriga behandlingar har påverkats sedan pandemin bröt ut i mars.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Antalet första besök till den specialiserade vården minskade med 14 procent mellan mars och augusti, jämfört med samma period åren 2017–2019. Antalet genomförda operationer och åtgärder som ingår i vårdgarantin, och som genomförts i specialistvården, minskade med 31 procent.

– Det betyder att tre av tio operationer och övriga behandlingar inom specialistvården inte genomfördes, säger Sevim Barbasso Helmers, utredare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Köerna har vuxit mest inom ortopedi, ögonsjukvård och allmänkirurgi.

– Varje patient räknas. Utifrån det kan vi konstatera att hälso- och sjukvårdens kapacitet inte har varit tillräcklig för att möta alla patienters vårdbehov under våren och sommaren, säger Sevim Barbasso Helmers.

Socialstyrelsen har i sin analys valt ut sju regioner, som drabbats olika hårt av pandemin, för att belysa de olika effekter den har haft hittills på hälso- och sjukvården. De regioner som ingår är Östergötland, Sörmland, Gotland, Halland, Jämtland Härjedalen, Norrbotten och Blekinge.

Läs hela analysen

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan