Vårdmedarbetare mer positiva till Lean än inom industrin

Ju starkare Leanarbete, desto bättre skattade personalen kvaliteten i vården. Det visar en studie över Lean inom primärvården.

Ju starkare Leanarbete, desto bättre skattade personalen kvaliteten i vården. Det visar Monica Kaltenbrunner Nykvist, doktorand vid Högskolan i Gävle, i sin studie över Lean inom primärvården, som ännu inte publicerats. Hon har studerat 48 privata och landstingsägda vårdcentraler. Olika professioner, däribland sjuksköterskor, kuratorer, undersköterskor och läkare har fått svara på enkäten Lean in Healthcare Questionnaire som mäter mognad av Lean.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Monica Kaltenbrunner Nykvist, doktorand vid Högskolan i Gävle. FOTO: Ove Wall HiG.

– Och för att få en bild av hur Lean praktiserades på vårdcentraler observerade och intervjuade jag 28 deltagare från 4 vårdcentraler. För att fånga hur personalen upplevde vårdkvaliten på den vård de gav ställdes även frågor kring hur tillfredsställda de var och i vilken utsträckning de följde nationella riktlinjer.

Studien visar att personalen tycker att de är duktiga på att se vad patienterna värdesätter och på att utveckla och följa rutiner. Dock saknade medarbetarna en drivande kraft för Lean i vardagen. I Gävleborg har Leansamordnare anställts för att via vårdenhetscheferna föra ut metoden till de anställda.

– Tidigare forskning visar att både chefer och medarbetare är osäkra på vad Lean egentligen är eller hur man praktiserar det. Inom regionen jag har studerat, där samordnare används, bedriver man utvecklingsarbete med inspiration från olika perspektiv, inte bara från Lean.

Monica Kaltenbrunner Nykvist vill nu gå vidare och fortsätta undersöka Lean i relation till vårdkvalitet samt hur Lean påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Hon menar att tidigare studier av Lean inom hälsa och sjukvård visar på varierande resultat ur ett medarbetarperspektiv, men att de är mer positiva än studier från industrin.

– Än så länge ger forskningen få svar på hur Lean fungerar i vården och vilken inverkan den har. Men det kommer min forskning kunna ge mer svar på längre fram, säger Monica Kaltenbrunner Nyqvist.

Hennes första artikel kan du läsa här. För stunden håller forskare från Mexiko på att översätta enkäten som mäter mognaden av Lean för att göra en liknande studie.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan