Vårdmöten på distans ställer nya krav på kommunikationen

Digitalisering Allt fler vårdmöten sker på distans. Men att möta en patient på distans innebär också nya utmaningar i kommunikationen. Risken är att vårdmötet tappar i kvalitet och säkerhet.

Vårdmöten på distans ställer nya krav på kommunikationen
Att kommunicera och bedöma vårdbehov och rekommendera åtgärder per telefon ställer lite andra krav än vid ett fysiskt vårdmöte. Foto: Adobe Stock

Att informera och undervisa patienter är en viktig uppgift för sjuksköterskor. De måste kunna kommunicera med patienter i olika åldrar, med olika behov och från olika kulturer, både vid fysiska och digitala möten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Ställer nya krav

Inger K Holmström, professor vid akademin för hälsa, vård och välfärd på Mälardalens högskola, har forskat om kommunikation inom sjukvården.

Hon har bland annat tittat på kommunikation via telefon där vårdpersonal ska bedöma och kommunicera vårdbehov.

– Att kommunicera och bedöma vårdbehov och rekommendera åtgärder per telefon ställer lite andra krav än vid ett fysiskt vårdmöte. Det är centralt att patientsäkerhetsaspekter beaktas. Eftersom allt mer vård sker på distans är detta viktigt att lyfta fram, poängterar hon.

Lättare att prata

Digitaliseringen av vården påverkar även kommunikationen, både positivt och negativt. Tillgängligheten är förstås ett stort plus, men många upplever dessutom att det är lättare att öppna sig och prata om sina bekymmer via telefon – det blir mer anonymt.

Inger K Holmström, professor vid akademin för hälsa, vård och välfärd på Mälardalens högskola.

Samtidigt finns en risk. Ett vårdmöte på distans blir ofta kortare, det är svårare att fånga upp underliggande problem och det inte lämpar sig därför inte för mer komplexa problem. Dessutom riskerar man att brista i kontinuitet och behandlingsuppföljning.

Bäst fungerar det när man kompletterar digitala vårdmöten med fysiska och använder den vårdform som passar bäst syftet.

Vill bli lyssnad på

När det gäller kommunikationen finns det en avgörande aspekt som har betydelse för patientens upplevelse och vårdens kvalitet.

Kommunikation i vården är utgiven på Studentlitteratur.

– Patienter av alla kategorier, till exempel äldre personer och småbarnsföräldrar, uttrycker samma sak: Det viktigaste är att bli lyssnad på, tagen på allvar och bemött med respekt och empati, konstaterar Inger K Holmström.

Ny bok i ämnet

Inger K Holmström är en av medförfattarna till den nya boken Kommunikation i vården. Boken riktar sig till både blivande och yrkesverksamma sjuksköterskor. Här får läsaren insikt hur kommunikationen påverkar patientens upplevelse och vårdens kvalitet och hur man kan hantera det i praktiken.

Boken är skriven tillsammans med med Jessica Höglander och Håkan Sandberg, båda verksamma på Mälardalens högskola.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan