Vårdskadorna har minskat – men nu stiger siffrorna

Världens största journalgranskningsstudie Skador i vården – utveckling 2013-2015 har nu släppts av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

52 000 vårdtillfällen. Från 60 sjukhus i Sverige. Under åren 2013–2015. Världens största journalgranskningsstudie Skador i vården – utveckling 2013-2015  har nu släppts av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Sammanfattningsvis visar studien att vårdskadorna minskar. Oroande är dock att siffran under andra halvåret av 2015 ökar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Eva Estling, SKL.
Eva Estling, SKL.

– Vi tittar just nu på dessa månader och de första månaderna av 2016 för att se om det är en slumpmässig variation eller en trend. Förhoppningen är att släppa en rapport om det i november, säger Eva Estling på SKL.

SKL ha också lanserat ett nationellt ramverk för strategiskt patientsäkerhetsarbete som vilar på tre ben: Att hälso- och sjukvård ska vara patientfokuserad, kunskapsbaserad och rätt organiserad. Målet är att det ska användas som verktyg inom alla nivåer i vården, för patienter, personal, ledning och politiker.

Kort sammanfattning av vårdskador enligt rapporten:

* Cirka 100 000 patienter drabbas årligen.

* Den årliga kostnaden uppskattas till sju miljarder kronor.

* Det skedde 20 000 färre vårdskador under 2015 jämfört med 2013.

* Vanligast är vårdrelaterade infektioner, läkemedelsskador, kirurgiska skador, trycksår och fallskador.

* Män drabbas oftare.

* Vårdtiden ökar i genomsnitt från 6 till 14 dagar.

* Förekommer dubbelt så ofta hos utlokaliserade patienter.

* Ökar inte under sommaren.

Här kan du läsa hela studien.

Och här finns en kortversion.

Det nationella ramverket hittar du här. 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan