Västerbotten utvecklar ambulansvården

Västerbotten utvecklar ambulansvården

Mer jämlik och mer effektiv ambulans- och helikoptersjukvård. Det hoppas Västerbottens läns landsting ska bli resultatet av ett nytt projekt som just fått 3,6 miljoner i anslag från Vinnova och regionförbunden i norr.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Projektet kallas Prehospital resursoptimering och målet är att medborgare ska få bättre tillgänglighet till ambulans- och helikoptersjukvården. Det man utvecklar är ett verktyg för att snabbt och transparant kunna hantera hur förändringar inom den slutna vården påverkar den prehospitala vården. Det kan handla om hur resurserna bör fördelas i samband med att en jour flyttas, eller när avdelningar stänger några veckor under sommaren.

– Vi vill ta fram en fungerande prototyp som gör det möjligt att fatta transparenta beslut och nyttja resurserna inom ambulanssjukvården så effektivt som möjligt, säger Britt-Marie Nordström, projektledare vid Akutsjukvården Västerbotten.

Projektet koordineras av Västerbottens läns landsting och har en totalbudget på drygt 16 miljoner kronor. Alla fyra landsting och regioner i norr deltar, SOS Alarm samt Umeå universitet. 8 miljoner kronor finansieras av Vinnova och 3,6 miljoner kronor av regionförbunden i Västerbotten.

Foto: Västerbottens läns landsting.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan