Västerbotten vill locka personal med jobb från Spanien

Västerbotten vill locka personal med jobb från Spanien

När allt fler av sjukvårdens uppgifter blir digitala blir också möjligheten att arbeta på distans större – vilket kan leda till bättre rekryteringsmöjligheter. Region Västerbotten har tagit fasta på detta och undersöker möjligheten att låta regionens sjukvårdspersonal arbeta från Spanien.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

– Idén har vuxit fram delvis med mina egna erfarenheter som grund, berättar projektledaren Virginia Zazo över Skype från Brisbane i Australien.

 

Virginia Zazo har själv rötter i Spanien och lät sig rekryteras till Sverige som läkare för ett tjugotal år sedan, först till Västra Götalandsregionen, och sedan till Umeå.

Till Brisbane flyttade hon som medföljande då hennes make skulle göra en postdoc studie där. Själv var hon då verksamhetschef vid hudkliniken på Norrlands Universitetssjukhus, och då sjukhuset ville ha henne kvar i den rollen fortsatte hon. Många Skypemöten har det blivit sedan dess, och så småningom klev hon av chefsskapet för att istället arbeta kliniskt som stöd för andra och som studierektor och handledare för ST-läkare.

 

Västerbotten utan gränser kallas projektet och är än så länge en förstudie som fått medel beviljade av regionen. Ett skäl är att just norra Sverige

 

– Det vi vill skapa är en arbetsplats i Spanien. Där ska både sjuksköterskor och läkare i regionen kunna arbeta. Det ska vara en attraktiv plats vid kusten, så att de svenska läkare och sjuksköterskor som arbetar där under en tid känner att de också får ladda batterierna lite i solen.

 

I visionen finns erfarna sjuksköterskor som idag lutar att gå i tidig pension, men vars stora erfarenhet regionen gärna vill behålla. Med erbjudandet om att periodvis få arbeta i Spanien är förhoppningen att de stannar till 65 eller längre. Samma erbjudande ska gå till de redan anställda läkarna.

 

– Vi vet också att det finns mycket kompetens i Spanien. Där tänker vi att det skulle vara lättare att även rekrytera spansk sjukvårdspersonal om det vet att de efter en tid i Sverige har den här möjligheten. Steget kan vara stort annars, särskilt om man har familj, att bestämma sig för att nu ska jag bygga upp hela min framtid i ett annat land.

 

En del av projektet skulle också kunna vara innovativt, att utveckla digitala lösningar ihop med företag från Västerbotten eller övriga Sverige.

 

– Det kommer ju nu väldigt mycket nyheter inom områden som hemmonitorering, och att handskas med provresultat från denna. Det är en växande uppgift för sjuksköterskor, som förstås är lämplig att utföra på den arbetsplats vi tänker oss i Spanien. Jag föreställer mig också att det passar bra att få fokusera på att lära sig allt som krävs för att behärska tekniken i en lite lugnare miljö än den vanliga. Och möjligheten finns ju också att prova och utveckla ny teknik.

 

Förutom dessa arbetsuppgifter är tanken att från Spanien erbjuda digitala vårdmöten, följa upp patienter och provresultat, och avlasta regionens övriga personal administrativt. Vården ska vara till enbart för region Västerbottens patienter och bedrivas med Region Västerbottens värdegrund.

 

Det finns utmaningar i det här projektet, men de ska inte vara oöverstigliga, fortsätter hon.

 

– Främst är det juridiskt. Vi har ju valt ett EU-land, Spanien, vilket underlättar en del. Men det är ändå inte helt klart vilken form av bolagslösning vi kan hitta för att driva vården inom Region Västerbotten från Spanien.

 

Själv känner hon sig ibland lite ensam i sin arbetsvardag. Att jobba från andra sidan jordklotet ställer hårda krav på självdisciplin, och det blir ibland tråkigt att inte ha kollegor att fika och småprata med.

 

– Därför tror jag på det vi har skissat i projektet att det ska vara en riktig arbetsplats som personalen går till. De ska vara kolleger som har en arbetsvardag tillsammans. Och i och med att Spanien har samma tidszon som Sverige blir det också lätt att hålla videokonferenser med kollegerna i Västerbotten.

 

Just nu arbetar projektet med att bearbeta en studie om hur personalen i regionen ställer sig till idén. I höst ska hela förstudien vara klar.

 

Att det finns ett intresse från personal både i Västerbotten och på andra håll har man redan fått ett kvitto på.

 

– Det skrevs lite grann i bland annat Läkartidningen när vi beviljades anslag till projektet i januari. Efter det har läkare hört av sig spontant från både Sverige och andra länder med sitt intresse.

Bilden: Virginia Zazo låter sig intervjuas av Kvalitetsvård via Skype, en av hennes vanliga kommunikationskanaler. Foto: Lennart Lundquist.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan