Verktyg tar tempen på personcentrerad vård

Verktyg Många regioner har beslutat att införa personcenterad vård. Men hur vet man att vården verkligen är personcentrerad? Ett nytt verktyg kan ge svaret.

Verktyg tar tempen på personcentrerad vård
Det första intrycket är avgörande för patienten i mötet vården. Foto: Adobe Stock

Nina Ekman är sjuksköterska och doktorand vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet. I sin forskning har hon tagit fram ett instrument som vårdpersonal kan använda för att ta reda på om vården är personcentrerad.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Metoden går helt enkelt ut på att utvärdera patientmötet utifrån en strukturerad modell.

Lätt att använda

Nina Ekman har nu testat metoden med både patienter, anhöriga och personal som har erfarenhet av att ge och få personcentrerad vård, med gott resultat. Deltagarna bedömde att verktyget var lätt att använda och att det på ett tillfredsställande sätt täckte personcentrerade handlingar.

Något som överraskade henne var hur viktigt det första mötet är.

– Ett av mina viktigaste fynd i avhandlingen är att det första intrycket är så avgörande för patienten och i så hög grad påverkar resten av mötet med hälso- och sjukvårdspersonal säger Nina Ekman, i en intervju på Göteborgs universitets webbsajt.

Viktigt att skapa tillit och förtroende

Hon poängterar att just detta har inte har kommit fram så tydligt i tidigare forskning inom personcentrerad vård.

– Budskapet om vikten av att lyssna på patienten tror jag alla förstått men vi behöver uppmärksamma det första steget i interaktionen, att skapa tillit och förtroende, vilket kan göras ordlöst ibland, bara med hjälp av kroppsspråket. Jag är därför glad att denna aspekt kan observeras i det instrument vi utvecklat. Personcentrerad vård ska ju skräddarsys för varje patient!

Detta är personcentrerad vård:

  • Personcentrerad vård handlar om att samarbeta med patienter och närstående för att skapa en vårdplan som är anpassad efter deras personliga situation.
  • Personcentrerad vård innebär också att patienten blir involverad i beslutsfattandet kring sin vård och behandling. Det är viktigt eftersom det också ökar patienternas engagemang i sin egen vård.
  • I sina studier har Nina Ekman utgått från den definition som Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC). Enligt den har personcentrerad vård tre integrerade hörnstenar: att skapa partnerskap med patienten, att utveckla det genom att lyssna på patientens berättelse och att tillsammans skriva en hälsoplan.

Hela svhandlingen hittar du här: Development and testing of an observation-based method to assess person-centeredness in healthcare

Hämtar fler artiklar
Till startsidan