”Vi gör om rehabgarantin nästa år”

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll menar att granskningen av rehabiliteringsgarantin ger regeringen en god grund att arbeta vidare med.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll vill se snabbare återgång i arbete. Foto: Kristian Pohl
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll vill se snabbare återgång i arbete. Foto: Kristian Pohl

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll menar att granskningen av rehabiliteringsgarantin ger regeringen en god grund att arbeta vidare med.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi har sedan tidigare utvärderingar som pekar på liknande resultat, därför har vi minskat resurserna till rehabiliteringsgarantin och gör om den redan inför nästa år. Vi fortsätter även med en större översyn av garantin i sin helhet, säger hon.

Vilka är de viktigaste åtgärden från regeringens sida? 

– Nu ser vi över hela rehabiliteringsgarantin, för att på riktigt åstadkomma det som var meningen, snabbare återgång i arbete. Dessutom har vi lagt ett brett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med den ökande ohälsan i samhället. En viktig del i programmet är att stödja en anpassning av primärvården till de patientgrupper som svarar för en stor del av sjukskrivningarna, bland annat personer med psykisk ohälsa.

Vad innebär era insatser konkret? 

– Precis vad som kommer att bli resultatet av det arbetet är för tidigt att gå in på. Det pågår förhandlingar med SKL som ska ha sin gång, vilket gör att jag inte kan gå in på detaljerna nu.

Regeringen ska inom fyra månader lämna ett yttrande till riksdagen med förslag på åtgärder.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan