”Vi har missat 50 procent av vården”

Under 2016 införs ett nationellt system för mätning och uppföljning av kvalitet i primärvården i flera landsting i Sverige, något som hittills har saknats.

Jan Hasselström, allmänläkare på Storverkens vårdcentral.
Jan Hasselström, allmänläkare på Storvretens vårdcentral.

Under 2016 införs ett nationellt system för mätning och uppföljning av kvalitet i primärvården i flera landsting i Sverige, något som hittills har saknats. Systemet, Primärvårdskvalitet, innehåller i dagsläget drygt 80 indikatorer som just nu testas det på ett antal vårdcentraler i Stockholm.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Den kvalitetsdata som finns över vården idag är kommer i stort sett från slutenvården. Eftersom över 50 procent av sjukvården som bedrivs sker i primärvården missar vi en hel del, säger Jan Hasselström.

Han är allmänläkare på Storvretens vårdcentral, en av de verksamheter som nu använder Primärvårdskvalitet. Han anser att det är viktigt att kunna jämföra kvalitetsfaktorer mellan olika landsting och verksamheter.

– Det blir tydligt vad man behöver förbättra, det gör att skillnaderna tillslut kommer att utjämnas och resultatet blir en mer jämlik vård, säger han.

Vårdcentralernas inrapporterade data överförs automatiskt till ett regionalt system och speglas mot nationella data för verksamheterna. Nytt med systemet, i jämförelse med traditionella kvalitetsregister, är att man kan följa upp och få ut data på primärvårdsspecifika områden som kontinuitet, prioritering och samsjuklighet.

Jan Hasselström och ser inte att verktyget kommer att orsaka ytterligare administrativ börda för personalen, tvärtom tycker han att det är enkelt att använda.

– Problemet är snarare att faktiskt använda sig av den datan som man rapporterar in, och göra uppföljningar och analyser för att kunna använda det i förbättringsarbetet.

I dagsläget är åtta vårdcentraler anslutna och fler kommer stegvis att kopplas på under våren.

Läs mer om Primärvårdskvalitet här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan