”Vi vill revolutionera primärvården”

”Vi vill revolutionera primärvården”

Riddarens Vårdcentral öppnade i våras i västerorten Kista utanför Stockholm, och har redan närmare 2000 listade patienter. Tillgänglighet och innovativa it-lösningar på patientens villkor är drivkraften.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi vill revolutionera primärvården, säger Hammad Al Saaid, verksamhetschef och grundare till vårdcentralen.

För att öka tillgängligheten  och sänka kostnaderna för landstingen vill Hammad Al Saaid och hans bror Mohammed Al Saaid, medgrundare, se mer it-lösningar i primärvården. De har därför utvecklat en app för patienterna där de enkelt kan skicka meddelanden till sin vårdgivare, boka tid, se provsvar och se sina recept. Tanken är även att, via appen, kunna föra videosamtal eller chatta med sin läkare samt skicka bilder på exempelvis hudutslag.

Appen är utvecklad i nära samarbete med patienterna som har fått komma med förslag på innehåll och förbättringar. Den har hittills testats på enstaka patienter och personal och förhoppningen är att börja använda den i början av nästa år.

– I början trodde vi att vi skulle möta motstånd hos patienterna men i princip alla är positiva till it-lösningarna, säger Hammad Al Saaid.

Ett stort fokus i konceptet är även att utbilda och göra patienterna mer delaktiga i sin egen vård.

–  En stor del av de patienter som kommer till vårdcentralen är inte födda i Sverige och många pratar inte svenska, de blir frustrerade när de inte förstår sig på systemet och kommer tillbaka flera gånger.

Därför har besökstiden på vårdcentralen förlängts till omkring 30 minuter för varje patient, så att de ska finnas tid att informera. En annan insats är att ordna konferenser med vissa patientgrupper, som exempelvis söker vård ofta. Läkare och sjuksköterskor informerar då, på patienternas språk, bland annat om hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar eller vad det innebär att ha en viss åkomma.

– Den största utmaningen är ekonomin, vi får ingen ersättning för digitala lösningar och utbildning, men vi ser till patientens bästa.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan