De vill höja kunskapen om demens hos utlandsfödda

De vill höja kunskapen om demens hos utlandsfödda

Migrationsskolan i Skåne jobbar för att öka kunskapen om demenssjukdomar hos personer med utländsk bakgrund.  Och behovet är stort.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi har sett att personer med utländsk bakgrund söker vård för minnesproblem i betydligt mindre utsträckning än svenskar, säger Josephine Hermansson, projektledare.

Förklaringen till det kan, enligt henne, vara att sjukdomar som påverkar huvudet och hjärnan upplevs som skamfyllt i många kulturer. Dessutom ses minnesproblematik som en naturlig del av åldrandet.

– I många länder finns det inte ens ett ord för demens, säger hon.

Josephine Hermansson menar att det finns kunskapsluckor även hos sjukvårdspersonal när det gäller migrations- och hälsofrågor. I november ordnar Migrationsskolan en inspirationsdag på temat för vårdpersonal i Region Skåne, 300 platser blev fullbokade direkt.

– Sjukvårdspersonal vill veta mer. Tolkfrågan är stor, många vet inte hur och när de ska använda tolk i sjukvården. Det sker dagligen 6000 tolkade samtal i Sverige, det behövs en kunskapshöjning inom det här området.

Migrationsskolan driver flera aktiviteter i sin verksamhet, bland annat forskningsstudie om hur tolkanvändandet fungerar i demensutrednig. Förhoppningen är att under nästa år ta fram ett underlag till riktlinjer. De arbetar även med att sprida screeningverktyget RUDAS som visat sig vara bättre anpassat än befintliga verktyg i demensutredning av utlandsfödda personer som inte pratar svenska.

Idag har ungefär 160 000 personer i Sverige demenssjukdom och WHO räknar med att antalet, internationellt, kommer att tredubblas fram till 2050.

–  20 000 av patienter med demenssjukdom i Sverige har utländsk bakgrund, mörkertalet är troligen mycket större. Migrationen till Sverige ökar, vi måste anpassa våra insatser för att kunna verka för en jämlik demensvård, säger Josephine Hermansson.

Fakta Migrationsskolan:

Migrationsskolan startades 2011 som ett samarbetsprojekt mellan Kunskapscentrum för demenssjukdomar, verksamhetsområde Minnessjukdomar, Skånes universitetssjukhus och Nationalt videncenter for demens, Rigshospitalet, Köpenhamn.

Under 2014 beviljades Migrationsskolan medel från Socialdepartementet för att arbeta nationellt med forskning, spridning och kunskapsutveckling inom demensområdet. Här arbetar bland annat en projektledare, två sjuksköterskor, en läkare och en doktor i etnologi.

Migrationsskolan arbetar med:
– Utveckling av diagnostiska metoder.
– Forskningsstudie om tolkade möten i demensvården.
– Kunskapsspridning om kulturmöten och demensvård.
– Webbutbildningar på modersmål.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan