Vill se snabbfil för äldre på akuten

ToralphRugeEtt snabbspår för äldre skulle kunna vara en lösning för att förbättra omhändertagandet av de allra äldsta. En studie vid universitetssjukhuset i Umeå tyder på att det finns stora vinster med att utveckla akutsjukvården för de äldre.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vården är ofta anpassad för normalpatienten. Gruppen med äldre patienter växer och vi ville kartlägga gruppen och ta reda på varför dessa personer söker vård och hur vi hanterar dem, säger Toralph Ruge, forskningsansvarig överläkare inom akutsjukvården i Umeå.

I studien har forskarna bland annat undersökt varför äldre personer söker vård och varför de läggs in. Resultaten visar att de som är 80+, vilket motsvarar fem procent av befolkningen i regionen, står för 14 procent av besöken vid akutmottagningen. De tio vanligaste kontaktorsakerna står för 78 procent av inläggningarna. Ofta döljer det sig svåra sjukdomar bakom.

Tidigare studier har visat att äldre ofta har långa vårdtider på akuten innan de blir inlagda. Att utveckla omhändertagandet skulle därför ge vinster både när det gäller ökad patientnytta och för att avlasta akutvården. Exempel på lösningar finns, bland annat i Linköping som har en akutavdelning för äldre. På andra håll i landet finns det geriatriska snabbspår med anpassat omhändertagande.

Toralph Ruge konstaterar att det i framtiden kan behövas ett anpassat omhändertagande av äldre med en speciell geriatrisk kompetens, men poängterar att det inte finns några generella lösningar som passar alla. Det viktiga är att lyfta diskussionen.

– Vägen dit kan se olika ut, men målet, att utveckla arbetssätt och hitta lösningar som gör att omhändertagandet av äldre blir mer effektiv är en viktig fråga för sjukvården.

Fakta om studien:

Studien genomfördes på akutmottagningen på Norrlands universitetssjukhus i Umeå under perioden 1 januari 2013 till och med 31 december 2013.

Totalt besökte 32 094 patienter akutmottagningen. Patienter över 80 år stod för 14 procent av besöken.

De 10 vanligaste kontaktorsakerna stod för 78 procent av inläggningarna. De vanligaste orsakerna var andningsbesvär, bröstsmärta och bukbesvär. Ofta fanns det mer än en inläggningsorsak.

Läs mer om studien här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan