Webbtidbok hjälper för ADHD-patienter

Digitalisering Med flera särskilda webbsatsningar för patienter med ADHD har Akademiska sjukhuset i Uppsala fått ned antalet uteblivna besök.

Webbtidbok hjälper för ADHD-patienter

En av satsningarna är en webbtidbok där patienten själv bokar sitt besök.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi lanserade webbtidboken hösten 2019 för patienter med en stabil läkemedelsbehandling. Den innebär att man själv, smidigt kan boka tid för årskontroll hos sjuksköterska via 1177 den månad då kontrollen är planerad. Enligt vår utvärdering är patienterna mycket nöjda. Endast två procent i gruppen som bokat sina tider själva uteblev från besöket, jämfört med 17 procent för den grupp som fått en vanlig kallelse via brev, säger David Ardler, chef för neuropsykiatriska mottagningen för vuxna, Akademiska sjukhuset.

Grundsyftet med satsningen var att öka tillgängligheten för patienterna. En tydlig effekt har varit att resurserna används mer effektivt. Problem med struktur, rutiner och planering är vanliga för den patientgruppen det handlar om.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan