Hallå där…

daniel-farg_400x400Daniel Eriksson, initiativtagare till Nordic Center for Sustainable Healthcare, ett nystartat närverk för verksamheter som är intresserade av sjukvård och hållbarhet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Varför behövs ni?

Intresset för hållbarhet i sjukvården är jättestort, samtidigt har det inte funnits någon tvärvetenskaplig mötespunkt. Via finansiering från Vinnova har vi nu fått möjlighet att starta det här centret, som riktar sig till Nordiska verksamheter, men som redan har uppmärksammats på flera håll runt om i världen. Sjukvården står för 10 procent av bnp i Västeuropa och 20 procent i USA och påverkan på miljön är väldigt stor, bland annat i form av förbrukning av engångsmaterial och kemikalier.

Vad ska ni jobba med?

Vi vill samla verksamheter som arbetar med hållbar sjukvård. Det kan vara sjukhus, forskare, eller medicinteknikföretag. För sjukhusen är det exempelvis viktigt att förstå vilka upphandlingskrav som de kan ställa på marknaden för att nya innovationer ska ha möjlighet att vinna upphandlingar. Det finns så många innovationer som aldrig kommer fram för att man helt enkelt inte känner till dem. Ett exempelvis är energi- och vattensnåla duschar.

Sedan vill vi också lyfta exportmöjligheterna. Svensk och nordisk sjukvård är världsbäst på hållbarhet och det finns ett jättestort internationellt intresse för vad vi gör. Vi har inte tidigare kunnat möta förfrågningar om studiebesök eller föreläsningar på ett strukturerat sätt och hållbarhet har heller inte används som hävstång för export. Det vill vi ändra på.

Vilka hållbarhetsutmaningar har vården?

Energiförbrukning, materialåtgång och avfallshantering, det vill säga samma utmaningar som alla andra delar av samhället, plus några till. Användningen av engångsmaterial bara ökar. Dessutom hanterar vården antibakteriella medel, mängder av mediciner och smittförande avfall som kan leda stora miljöproblem om de hanteras fel.

Vad händer nu?

Vi är redan 20 medlemmar och målet är att bli minst 100 till sommaren 2016. Intresset har varit mycket större än förväntat. Vi har exempelvis knutit till oss världens enda forskare i ekodesign av dialyskedjan som just nu är på utbyte i Malmö under ett par månader.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan