Äldre gillar digitala kanaler lika mycket som unga

Vårdmöten Vilka åldersgrupper är det som söker vård via digitala tjänster och hur hanterar vårdgivarna dessa ärenden? Det har Doctrin, plattformsleverantör av digifysisk vård, tagit reda på.

Äldre gillar digitala kanaler lika mycket som unga
– Kartläggningen visar att digitala verktyg är en viktig del i den verktygslåda som vården har för att hjälpa patienter i alla åldrar, säger Anna-Karin Edstedt Bonamy, specialistläkare och VD på Doctrin.

Över 350 vårdenheter runt om i Europa använder Doctrins plattform för digifysisk vård. I Sverige använder bland andra Capio Sverige, Praktikertjänst och Prima Vård plattformen på sina vårdmottagningar för att ta emot de patientärenden som kommer in digitalt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

När företaget nyligen passerade sex miljoner patientärenden gjorde företaget en kartläggning för att se hur tjänsterna används.

Vilka åldersgrupper söker vård digitalt och hur hanterar vårdgivarna den typen av ärenden?

Lika många unga som äldre

Kartläggningen visar att det inte bara är ungdomar som kontaktar och får hjälp via digitala kanaler. Den största gruppen som sökt vård via en digital ingång är mellan 30-44 år. Men nästan en av fem som sökt vård digitalt hos sin vårdgivare via Doctrins plattform är över 60 år. Ungdomar i åldern 15 till 29 år står för 21 procent av ärendena.

De ärenden som kommer in på mottagningarna via plattformen är samma som de som kommer in till en vårdcentral.

Ärendena kan därför röra allt från att patienten söker hjälp för ett symptom man har eller en specifik sjukdom. Men det kan även vara för att man behöver administrativ hjälp att av- eller omboka en tid, fråga om ett intyg eller en remiss.

De flesta får hjälp fullt ut digitalt

Kartläggningen visar att majoriteten av de ärenden som kommer in digitalt hanteras fullt ut digitalt av vårdgivaren. Det innebär i praktiken att patienten inte behöver ett fysiskt besök på mottagningen för att kunna få vård.

En femtedel av ärendena hänvisas till ett fysiskt möte och mindre än en procent blir hänvisad till akuten.

Doctrins vd Anna-Karin Edstedt Bonamy konstaterar att kartläggningen visar att digitala verktyg är en viktig del i den verktygslåda som vården har för att hjälpa patienter i alla åldrar.

Frigör tid för fysiska besök

– Men digitala vårdmöten är inte, och ska inte vara, en separat silo. Det ska vara en integrerad del av patientresan som effektiviserar det administrativa arbetet och tillgängliggör vården. De som kan få hjälp digitalt ska få det, då frigör man tid så de som behöver fysiska besök kan få det snabbare, säger hon.

Relationskontinuitet, det vill säga att patienter får träffa samma vårdkontakt oavsett hur man söker vård är något som Anna-Karin Edstedt Bonamy poängterar är bra för både patienter och medarbetare.

– Den kontinuiteten är något som våra kunder kan erbjuda sina patienter med hjälp av vår plattform, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan