Danderyd först med certifiering enligt nya Iso 9001

Danderyd först med certifiering enligt nya Iso 9001

Efter drygt fyra års utveckling av ledningssystemet har Danderyds sjukhus nu certifierats enligt kvalitetsledningsstandarden Iso 9001:2015. Det är första gången ett stort svenskt sjukhus klarat av en certifiering av hela verksamheten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Karin Lindahl Lundberg och Johanna Wahlberg är verksamhetsutvecklare på Danderyds sjukhus och de som hållit i certifieringsarbetet.

Varför valde Danderyd att satsa på certifiering?

– Sjukhusledningen tycker att det är viktigt att vi hela tiden säkerställer Socialstyrelsens krav om ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Därför såg vi Iso-certifiering som en draghjälp för att se till att sjukhuset systematiskt håller en hög nivå och utvecklas kontinuerligt. I och med lanseringen av den nya standarden såg vi bättre möjligheter att bemöta standardens krav i vår verksamhet.

Vilken fördel har ett sjukhus av att vara certifierat?

– Allt arbete på sjukhuset görs för att våra patienter ska känna att de är i trygga och säkra händer. I och med certifieringen blir det tydligt att hög kvalitet och patientsäkerhet är viktigt hos oss. Vi blir också mer attraktiva som arbetsgivare.

Vad har varit den största utmaningen i certifieringsarbetet?

– Att motivera arbetsinsatsen. Och att skapa förståelse för att ledningssystemet inte är något nytt och inte heller ett separat it-system. Vi har lagt mycket tid på att lyssna på medarbetarna och samlat in information om befintliga arbetssätt. Tanken var att utgå från det som redan finns, för att sedan strukturera och tydliggöra hur det hänger ihop med helheten.

Vad har varit det bästa?

– Att vi nu har ledningens fulla engagemang och delaktighet i kvalitetsarbetet. Ledningsgruppen har fungerat som en styrgrupp för arbetet och de har på så vis varit involverade under hela processens gång, vilket gjort att medvetenheten om ledningssystemet och våra arbetssätt har ökat. I och med att det inte längre finns något krav på ”ledningens representant” i nya Iso 9001 har sjukhusledningen ett tydligt uttalat ansvar för helheten. Inom gruppen har de delat upp ansvaret för olika delar av verksamheten.

Hur kommer ni att jobba vidare nu?

– Vi ska fortsätta att förfina och utveckla våra arbetssätt. Långsiktigt har vi som mål att integrera arbetsmiljö, miljö och informationssäkerhet i det certifierade kvalitetsledningssystemet.

Kvalitetsledningsstandarden Iso 9001:2015

I september förra året publicerades den nya reviderade versionen av Iso 9001 som på ett tydligare sätt än tidigare lyfter fram Iso 9001 som ett verktyg för att främja hållbar utveckling och organisationens prestanda. Riskhantering, omvärldsbevakning och en tydlig koppling till affärsplan och strategi är några av förändringarna.

Organisationer som redan är certifierade enligt Iso 9001:2008 har fram till september 2018 på sig att gå över till den nya versionen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan