Egenvård av astma effektivare med app

Egenvård av astma effektivare med app

Att få sin behandlingsplan i mobilen med visuell återkoppling kan vara ett effektivt hjälpmedel vid okontrollerad astma. Det visar en studie av appen AsthmaTuner, till vilken också en trådlös spirometer hör. Studien publiceras i det nya numret av vetenskapstidskriften European Respiratory Journal.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Studien har gjorts på Astrid Lindgrens barnklinik och i primärvården på 77 personer med okontrollerad astma.

Appen testas på flera håll i Sverige, bland annat i Strömstad där ett tiotal patienter behandlar sin astma i hemmet med stöd från Bohuslindens vårdcentral. Asthmatunerappen kombineras med en spirometer som patienten får med sig hem, berättar KOL- och astmasjuksköterskan Marcus Jangsjö för Kvalitetsvård.

 

– För patienten är den stora fördelen att de kan blåsa just när de känner att de mår lite sämre, och därmed snabbare justera medicineringen innan de försämrats mycket. Det är också många som uppskattar att blåsa kontinuerligt och samtidigt föra en dagbok över sina symptom, fortsätter han.

 

Appen har tilldelats både patienter med känd astma och sådana som ännu inte fått en diagnos.

 

Den som inte redan haft en diagnos har fått prova appen med hemmaspirometern under tio dagars tid, och de regelbundna provtagningarna som patienten gjort i hemmet har lett till att man snabbt kunnat ställa en diagnos. Bohuslinden använder den digifysiska vårdtjänsten Praktikertjänst24, till vilken appens resultatinsamling kopplas. Utöver de dagliga mätningarna träffar patienten sköterska och läkare för uppföljande samtal.

 

– Även för mig som sjuksköterska och för läkaren här har det här sättet att arbeta stora fördelar, framförallt att vi får mer objektiva värden att utgå ifrån i behandlingen. Det är inte bara patientens subjektiva upplevelse, utan vi får också siffror på papper. Vi lägger sedan in en behandlingsplan och får enligt Socialstyrelsens riktlinjer fram rekommendationer på olika läkemedel och doseringar.

 

Patienterna som deltar i pilotprojektet Strömstad är i åldrarna 17 till 59. Asthmatunern har fungerat mycket bra för nästan alla, fortsätter han.

 

– Den enda begränsningen är väl om man aldrig har använt en smartphone, man bör ju ha lite vana vid den. Och vi hade en patient som kände att han inte riktigt hade disciplinen för att använda hemmaspirometern så som det var tänkt, men då lämnade han snällt tillbaka den.

Svenskutvecklat verktyg för egenvård

AsthmaTuner är en svenskutvecklad app för egenvård av astma.  Användaren mäter sin lungfunktion med den tillhörande spirometern och registrerar också sina upplevda symptom i en digital dagbok. Appen visualiserar vilken medicin som ska användas och i vilken dos. Detta genererar sammantaget en kontinuerlig information med både subjektiv upplevelse och faktisk lungfunktion, som används för att ställa in medicinen korrekt.

Läs hela artikeln i European Respiratory Journal.

 

 

Bilden: Marcus Jangsjö, kol- och astmasköterska och Charlotte Ericson, allmänläkare. Foto: Isabelle Jangsjö.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan