Falska sjuksköterskor fastnar inte i kontroll

Falska sjuksköterskor fastnar inte i kontroll

I förra veckan visade SVT:s Uppdrag Granskning hur personer fått svensk sjuksköterskelegitimation efter att ha köpt sig till ett examensbevis i ett annat EU-land. De exempel Uppdrag Granskning funnit gällde Rumänien och Polen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Nu svarar Socialstyrelsen att man ska ta upp problemet i sina internationella samarbetsform.

Vid handläggningen av ärendena som tas upp i Uppdrag Granskning har Socialstyrelsen vidtagit de åtgärder som gällande EU-direktiv ger möjlighet till vid beviljande av legitimationer, understryker man i ett pressmeddelande. Eftersom examensintygen som lämnats in är äkta, och behörig myndighet i utbildningslandet intygat att personerna har de studier som krävs, kan inte Socialstyrelsen neka de sökande legitimation.

– Trots att inga formella fel begåtts är det mycket allvarligt om det går att fuska sig till en legitimation. Det som är särskilt problematiskt med de uppgifter Uppdrag Granskning redovisar är att intygen faktiskt är äkta. När vi misstänker att intyg är förfalskade gör vi alltid en polisanmälan. Om det finns misstanke om att det utfärdas äkta intyg mot betalning i ett annat EU-land behöver det EU-landets myndigheter agera, säger Zara Warglo, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen kommer nu att ta upp uppgifterna som framkommit i programmet i samarbetsforum som Nordiska gruppen för hälsopersonal, NGH, och The European Network of Medical Competent Authorities, ENCMA, där man regelbundet möter motsvarande myndigheter i andra EU-medlemsstater.

 

Handläggning i enlighet med EU:s direktiv

Det är lättare att få en svensk sjuksköterskelegitimation om man redan har en sådan ii ett annat EU-land. Socialstyrelsen handlägger ärenden med sökande från annat EU/EES-land i enlighet med EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv.  Det innebär att myndigheten rutinmässigt begär in intyg över studierna och att behörig myndighet i utbildningslandet intygar att personerna har genomgått den utbildning som krävs. Kontroller görs också via det varnings- och informationssystem som finns inom EU/EES samt genom slagningar i belastningsregistret. Med denna rutin har inte de falska sjuksköterskorna kunnat avslöjas.

Se hela Uppdrag Granskning om sjuksköterskebluffen

Läs en utskrift av programmets innehåll

Foto: SVT

Hämtar fler artiklar
Till startsidan