Kvalitetsregister för äldre sätts under lupp

Äldrevården Ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprojekt sätter fokus på kvalitetsregistret Senior Alert. Förhoppningen är att hitta goda exempel och verktyg för att utveckla förbättringsarbetet inom äldrevården.

Kvalitetsregister för äldre sätts under lupp
Förbättringsarbetet inom Senior Alert ska nu bli ännu bättre. Foto: Adobe Stock

I stort sett alla kommuner och regioner använder sig av det nationella kvalitetsregistret Senior alert för att bedöma vanliga risker bland äldre.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det kan handla om allt från risk för trycksår eller undernäring, till fallrisk, dålig munstatus, eller inkontinens.

Sex miljoner kronor

I Senior alert registrerar man inte bara diagnoser utan även risker för att kunna arbeta förebyggande med förbättringsarbete.  Forskningsprojektet Senior alert – ett medel för bättre vård i samverkan har fått sex miljoner kronor för att utveckla det arbetet.

– Man är bra på att identifiera risker med bedömningsinstrumenten, men kompetensen att utreda bakomliggande orsaker saknas. Framför allt för att sätta in rätt åtgärder.

Det säger Elisabet Rothenberg, biträdande professor i näringslära vid Högskolan Kristianstad som ska leda projektet.

Hitta goda exempel

Den stora utmaningen med Senior alert är att få med alla steg i förbättringsarbetet – att bedöma en risk, identifiera bakomliggande orsaker, och sätta in rätt åtgärder.

Forskarna ska nu undersöka var och i vilka boenden Senior alert fungerar bra och varför det i andra fall brister.

Bättre vård och livskvalitet

Förhoppningen är att kunna utveckla verktyget så att fler äldre och sköra personer får bättre vård och livskvalitet.

– När projektet är klart ska det finnas underlag för att kunna gå vidare med en implementeringsstudie, och då vet man tack vare detta projekt vad som krävs för att kunna få Senor alert att fungera fullt ut, säger Elisabet Rothenberg.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan