Kvalitetsregister ska förbättras

Kvalitetsregister De nationella kvalitetsregistren i psykiatri behöver förbättras. Nu ger regeringen ett uppdrag till Socialstyrelsen att utreda hur det ska ske.

Kvalitetsregister ska förbättras

Merparten av kvalitetsregistren inom området psykisk ohälsa har enligt regeringen brister, bland annat avseende insamling av data.
Socialstyrelsen får nu i uppdrag att beskriva, analysera och lämna förslag på hur de kan förbättras.
Uppdraget ska ha som inriktning att i större utsträckning skapa register som kan användas för förbättringsarbete. För det behövs förbättrad datakvalitet, ökad enhetlighet och förenklad informationshantering och sambearbetning. I uppdraget ingår även att se över om den administrativa bördan av att lämna in uppgifter kan minskas.
Uppdraget ska vara slutfört i april 2022 och regeringen anslår tre miljoner kronor för detta.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan