Högspecialiserad vård för könsdysfori, ätstörningar och självskadebeteende

Högspecialiserad vård Könsdysfori, ätstörningar och självskadebeteenden är tre områden där högspecialiserad vård ska erbjudas. Det har Socialstyrelsen beslutat.

Högspecialiserad vård för könsdysfori, ätstörningar och självskadebeteende

Vården vid könsdysfori bland unga har debatterats och kritiserats på senare år då tillståndet ökat kraftigt. Nu konstaterar Socialstyrelsen att detta är ett område som bör koncentreras till tre högspecialiserade enheter i landet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi ser i dag att patientgruppen ökat, men att det

Thomas Lindén. Foto: Socialstyrelsen

samtidigt är skillnader i vården vid könsdysfori över landet och att vårdkedjan inte hålls ihop tillräckligt väl.

Könsdysfori är ett tillstånd som kräver specialkunskaper inom utredning, behandling och uppföljning, och ett nära samarbete mellan experter inom många områden som psykiatri, sexologi, urologi, logopedi, plastikkirurgi och endokrinologi. Koncentration av den här vården kommer att ge bättre förutsättningar för kompetensförsörjning. Det är extra viktigt eftersom det redan är brist på vissa viktiga yrkeskategorier för området, som exempelvis barnendokrinologer, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Svårbehandlade ätstörningar rör en grupp på ungefär 200 patienter per år som redan fått behandling i sin hemregion, men där behandlingen inte lyckats. Beslutet innebär att nationell högspecialiserad vård ska bedrivas vid totalt fem enheter, varav tre även ska kunna behandla barn.

Vård vid svårbehandlat självskadebeteende berör en grupp på ungefär 100 patienter per år och kommer att bedrivas på tre enheter i landet, varav två även för barn.

Ansökningsperioden för enheter som vill bli högspecialiserade inom de nya områdena inleds i januari.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan