Norrtälje satsar på bättre demensvård

Som andra vårdavdelning i Sverige är avdelning 1 på Norrtälje sjukhus på god väg att Silviacertifiera sin verksamhet.

Norrtälje satsar på bättre demensvård

Som andra vårdavdelning i Sverige är avdelning 1 på Norrtälje sjukhus på god väg att Silviacertifiera sin verksamhet. Sedan i mars har alla 60 medarbetare på avdelningen, från städpersonal och sekreterare till läkare och undersköterskor, genomgått en tredagars utbildning i demensvård i samarbete med Silviahemmet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det är en stor fördel att all personal får samma grundutbildning samtidigt, säger Margareta Söderman, enhetschef på den geriatriska avdelningen, avdelning 1, på Norrtälje sjukhus.

Till skillnad från ett äldreboende så har personalen på en vårdavdelning på ett akutsjukhus helt andra förutsättningar. Patienterna kommer akut och stannar bara i några dagar och det är oftast andra orsaker än demenssjukdom som gör att de uppsöker sjukvården. Ibland får äldre patienter dessutom demensliknande symptom som en följd av andra sjukdomar. Margareta Söderman förklarar att utbildningen har varit mycket värdefull för att öka förståelsen för demens.

– Jag fick en helt ny insikt om vad sjukdomen gör som hjälper mig i min vardag, att en demenssjuk exempelvis får kognitiva problem som gör att de kan ha svårt att uppfatta sådant som vi tycker är självklart.

Utbildningen har gett insikt i hur viktigt kroppsspråk, samtalston och bemötande är för att skapa trygghet för en person med demenssymptom, men även hur man med små medel kan underlätta för patienten att orientera sig på avdelningen. Bland annat har dörrarna till patienternas rum målats om med starka färger. Även lysknappar och toalettsitsar har fått färg.

– När allt är vitt kan det vara svårt att se var toalettstolen är. Genom att använda kontrasterande färger kanske vi kan förhindra fallolyckor, säger Margareta Söderman.

Nästa steg är att utbilda tre medarbetare till reflektionsledare. Tanken är att få igång regelbundna möten kring erfarenhetsutbyte, reflektion och förbättring två gånger i månaden.

Margareta Söderman berättar att de redan upplever stor skillnad på avdelningen. Många kommenterar att tempot har blivit lugnare.

– Alla är väldigt engagerade, utbildningen har verkligen öppnat ögonen för hur vi kan bli bättre och det har blivit roligare att jobba. Jag hoppas verkligen att fler ser till att lyfta kunskapen kring demenssjukvård inom sjukvården, det är väldigt viktigt med tanke på vår åldrande befolkning.

Silviacertifiering

Silviahemmet erbjuder en utbildningscertifiering av hela vårdenheter, vanligtvis till äldreboenden. Det innebär att alla medarbetare på avdelningen går en tredagars utbildning i demensvård och därefter genomför ett kunskapsprov. Målet är att kunna ge en bättre demensvård för att bidra till bästa möjliga livskvalitet för både patienter och anhöriga. Att en vårdavdelning på ett sjukhus i Sverige Silviacertifieras är unikt, tidigare har endast en avdelning på Danderyds sjukhus gjort det. Själva certifieringen av avdelning 1 vid Norrtälje sjukhus sker vid en särskild ceremoni i september.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan