Ny bok diskuterar stress inom vården

BokStressDe utmaningar som sjukvården står inför ökar också pressen på enskilda medarbetare. Samvetsstress och utbrändhet är två stora hot som riskerar vårdpersonalens egen livskvalitet. En ny bok från Studentlitteratur, Samvetsstress och utmattningssyndrom inom omvårdnad, diskuterar möjligheterna att förbättra arbetsvillkoren för sjuksköterskorna, på både organisatorisk och individuell nivå.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Peter Stoltz, förläggare på Studentlitteratur, varför har ni gett en bok om stress inom vården?

– Det är ett ständigt aktuellt ämne som inte verkar minska i relevans, kanske man kan våga påstå att det är lika aktuellt som någonsin. I den allmänna debatten syns besparingskrav och brist på personal som ger en tuff vardag för personal inom vården.

Boken är skriven av den amerikanska författaren Vidette Todaro-Franceschi, på vilket sätt är den relevant för svenska läsare?

– Boken är översatt och sakgranskad utifrån ett svenskt perspektiv. Men framförallt är den relevant för att Todaro-Franceschi utgår från aspekter som är oberoende av var i världen sjuksköterskan arbetar, som till exempel individuellt engagemang och den avgörande betydelsen att en professionell sjuksköterska har och känner av vårdansvaret för patienterna.

Vilka tycker ni ska läsa boken?

– Boken är avsedd för sjuksköterskor oavsett vårdmiljö, men också för lärare och studenter inom sjuksköterskeprogrammen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan