Rehabiliteringskoordinator testas i psykiatrin

Rehabiliteringskoordinator, en funktion som idag blivit vanlig i primärvården, ska nu provas i specialistpsykiatrin i Uppsala. Samtidigt kommer en forskningsstudie att följa upp resultatet. Man hoppas med den nya koordinatorn kunna hjälpa patienter till att snabbare komma tillbaka från sjukskrivning för svår ångest eller depression.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Funktionen inrättas vid Akademiska sjukhuset och ska utvärderas vid institutionen för Folkhälso-och vårdvetenskap vid Uppsala universitet med finansiering från forskningsfonden FORTE.

 Studien startar nu i höst på affektiva mottagningen och kommer att pågå i två år. Patientens deltagande är frivilligt. I studien kommer patienterna slumpmässigt delas in i två grupper där den ena får insatser av en rehabiliteringskoordinator och den andra sedvanliga insatser. Rehabiliteringskoordinatorn kommer att samordna olika insatser för att rehabiliteringen ska bli så effektiv som möjligt för patienten.

Bakgrunden till införandet av funktionen för koordinering inom vården är bland annat en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att skapa en mer effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

– Idag finns det evidens för att vissa patienter inom primärvården har nytta av rehabiliteringskoordinatorer, till exempel genom kortare sjukskrivningar och mindre risk för ny sjukskrivning. Nu blir Uppsala först med att göra motsvarande utvärdering inom specialistvården, säger Mikael Bramfors, avdelningschef för affektiva behandlingsenheten.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan