Så ska Skåne vända dyster dödfödselstatistik

Så ska Skåne vända dyster dödfödselstatistik

Mödravården behöver anpassas till hur dagens föderskor ser ut – ofta äldre än förr, med högre BMI och inte sällan födda i en annan del av världen. Förlossningar ska sättas igång tidigare då kvinnan gått över tiden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsvård.se premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

 

Det här är ett par av de förslag som Region Skåne arbetar med för att ändra på den dystra statistiken från 2018, då regionen hade en signifikant högre dödföddhet bland fullgångna graviditeter jämfört med riket i stort. I förra veckan fattade Hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om att en särskild strategi ska tas fram för minska antalet dödfödslar.

 

– Det är glädjande att alla partier har valt att ställa sig bakom detta förslag för att förbättra situationen för många familjer, säger Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Gilbert Tribo(L) i en kommentar till Kvalitetsvård.

 

I Skåne är antalet dödfödslar högre än riksgenomsnittet, vilket är djupt oroväckande och där behöver vi agera, fortsätter han.

 

– Min förhoppning är att vi nu får en strategi som tar hänsyn till de individuella förutsättningarna och där vi kan stötta familjerna i dessa svåra stunder och ta signalerna från patienten på ett mycket större allvar och på så sätt minska antalet dödfödslar.

 

Andra åtgärder som nämnden föreslår att strategin ska kunna ta upp är ökad tillgänglighet och ett välkomnande förhållningssätt till gravida som söker vård på grund av värkar eller vattenavgång, en översyn av screeningprogram för dåligt fungerande moderkaka, tidigare igångsättning av vissa riskgraviditeter, utvärdering av rutiner vid minskade fosterrörelser och åtgärder för att påverka livsstilsfaktorer.

 

En enkätundersökning som Socialstyrelsen gjorde nyligen visade att barnmorskor i Sverige generellt har god kunskap om och använder kunskapsstöden för minskade fosterrörelser. Men barnmorskorna påtalade att det på grund av platsbrist, hög arbetsbelastning och ibland språksvårigheter med utlandsfödda kvinnor kan vara svårt att implementera kunskapsstödet.

 

Att många av föderskorna i Region Skåne kommer från en annan del av världen är en faktor som innebär högre risk för dödfödsel, visar en rapport från Socialstyrelsen. Särskilt mödrar som kommer från Afrika söder om Sahara och från Mellanöstern löper större risk att drabbas.

 

I beslutet från Hälso- och sjukvårdsnämnden slås fast att för att nedbringa antalet dödfödda krävs insatser inom såväl mödravård som specialistmödravård och förlossningsenheter, och utöver det bred information till alla gravida kvinnor. Hälso- och sjukvårdsdirektören ska utforma strategin, och den ska vara klar i oktober i år.

 

25 procent högre risk än i Stockholm

En rapport från Socialstyrelsen om risken för dödföddhet, med statistik från 2008-2016, visade att det i Skåne var 25 procents högre risk att få ett dödfött barn – ett barn som föds utan livstecken efter vecka 22 – än i Stockholm 2016. När Region Skåne efter denna rapport studerade år 2018 fann man att det i regionen fortsatt var klart fler dödfödda barn vid fullgångna graviditeter än i resten av landet.