Samarbete över vårdgivargränser i Helsingborg

Samverkan I Helsingborg provas nu ett nytt samarbete för äldre sköra patienter mellan två olika vårdgivare. Två gånger i veckan rondar läkare från Helsingborgs lasarett på det kommunala korttidsboendet Pålsjö Park.

Samarbete över vårdgivargränser i Helsingborg

– Förhoppningen är att en etablerad direktlänk mellan verksamheterna kommer att innebära att man i ett tidigare skede kan fånga de patienter som behöver

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Håkan Kerrén. Foto: Region Skåne.

ytterligare behandling. På så sätt kan vi undvika att denna sköra patientgrupp skickas till akutmottagningen, säger Håkan Kerrén som är verksamhetschef för akutsjukvården på Helsingborgs lasarett.

Patienterna på Pålsjö Park är inskrivna i lasarettets Geriatriska akutteam, GAT, som också blir korttidsboendets primära kontakt då extra läkarkontakter behövs.

Det finns 33 platser på Pålsjö Park korttidsboende. De flesta patienter kommer direkt från eller i nära anslutning till en inläggning på sjukhuset och har ett fortsatt behov av vård. Samarbetet drivs i projektform och kommer att utvärderas efter tre månader.

Håkan Kerrén. Foto: Region Skåne.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan