Specialistvården i Kalmar har nöjdaste patienterna

NPE De allra flesta patienter som varit i kontakt med specialistvården är nöjda med den vård de fått. Bäst betyg får Kalmar, medan Sörmland ligger i botten för både öppen- och slutenvården.

Specialistvården i Kalmar har nöjdaste patienterna
Nio av tio har haft en bra helhetsupplevelse när de varit i kontakt med både den öppna och slutna specialistsjukhusvården. Foto: Adobe Stock

Årets nationella patientenkät, NPE, har tittat på hur patienter upplever den specialiserade sjukhusvården. Den visar att nästan alla patienter som varit i kontakt med den specialiserade sjukhusvården har haft en bra helhetsupplevelse.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Nio av tio ger tummen upp

Nio av tio tillfrågade haft en bra helhetsupplevelse när de varit i kontakt med både den öppna och slutna specialistsjukhusvården.

Enkäten ställer frågor inom olika områden. Högst poäng får områdena tillgänglighet, emotionellt stöd, och respekt och bemötande. Störst förbättringspotential har området information och kunskap.

– Det är glädjande att se att så pass många patienter fortsatt har en positiv upplevelse av den öppna och slutna specialistsjukvården. Att patienterna känner sig trygga och väl bemötta av vården är såklart oerhört viktigt, säger Ameli Norling, chef för sektionen för hälso- och sjukvård på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Samma nivå som tidigare

SKR genomför undersökningarna av specialistsjukvården vartannat år. På grund av pandemin gjordes ett uppehåll 2020, men arbetet återupptogs året därpå. Årets undersökning visar att skillnaderna är marginella jämfört med tidigare enkäter.

– Att fråga patienterna hur de upplever olika områden av hälso- och sjukvården är ett bra sätt att upptäcka förbättringsområden. Patientenkäten används som underlag till att fortsätta utveckla den specialiserade sjukhusvården, säger Ameli Norling.

Helhetsintryck, specialistvård sluten

Alla: 89,1

 1. Kalmar: 92,3
 2. Gotland: 91,6
 3. Värmland: 91,3
 4. Västerbotten: 91,1
 5. Jönköping: 91
 6. Dalarna: 90,9
 7. Östergötland: 90,6
 8. Örebro: 90,2
 9. Västmanland: 89,6
 10. Halland: 89,5
 11. Uppsala: 89,4
 12. Västernorrland: 89,4
 13. Blekinge: 89,3
 14. Västra Götaland: 88,6
 15. Gävleborg: 88,4
 16. Jämtland: 88,4
 17. Norrbotten: 87,9
 18. Skåne: 87,9
 19. Stockholm: 87,8
 20. Kronoberg: 87,5
 21. Sörmland: 87,1

Helhetsintryck, specialistvård öppen

Alla: 90,1

 1. Kalmar: 91,8
 2. Halland: 91,6
 3. Dalarna: 91,4
 4. Jönköping: 91,4
 5. Västerbotten: 91,1
 6. Värmland: 90,9
 7. Örebro: 90,9
 8. Östergötland: 90,6
 9. Västernorrland: 90,3
 10. Skåne: 90,2
 11. Gotland: 90,1
 12. Västra Götaland: 90,1
 13. Stockholm: 89,7
 14. Gävleborg: 89,5
 15. Norrbotten: 89,5
 16. Jämtland: 89,4
 17. Kronoberg: 89,4
 18. Västmanland: 89,2
 19. Blekinge: 89
 20. Uppsala: 88,5
 21. Sörmland: 86,8

Fångar upplevelsen av vården

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Sedan 2009 deltar samtliga regioner. Uppföljning av akutmottagningarna sker vartannat år. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan