Standard för digital information ska skapas

E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag att ansvara för att skapa standarder för digital information så att vården och socialtjänsten lättare kan utbyta information.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– De stora möjligheter som digitaliseringen för med sig måste tillvaratas. En mer enhetlig tillämpning av nationella gemensamma specifikationer i hälso- och sjukvård och socialtjänst leder till bättre informationsutbyte samt ökad förståelse mellan samhällsviktiga aktörer, kommenterade socialminister Lena Hallengren uppdraget.

Inom E-hälsomyndigheten ska en funktion för förvaltning av de nya nationella specifikationerna skapas. Myndigheten ska också en göra en fördjupad analys om hur den befintliga ansvarsfördelningen ser ut vad gäller standardisering och gemensamma specifikationer inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Uppdraget ska vara slutfört i september 2021.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan