Vinnova stöder innovationer mot smittor i vården

Clean Care – Smittfri vård – är ett nytt projekt som just beviljats 10 miljoner kronor i stöd från Vinnova. Som resultat av projektet hoppas man få helt nya produkter som ska reducera antalet vårdrelaterade infektioner.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Projektet som startades nu i vår och ska pågå till 2020 börjar med ett första steg, en klinisk

Josefin Seth Caous. Foto: Privat.

studie i samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset och ortopedkliniken vid Mölndals lasarett.

– Vi är väldigt glada att vi har fått till det här samarbetet där vi får en möjlighet utvärdera nya teknologier för infektionskontroll på plats i klinik, säger Josefin Seth Caous vid RISE, Research Institute of Sweden AB, som koordinerar projektet tillsammans med kollegan Peter Löwenhielm.

 

RISE har en lång erfarenhet av att koordinera projekt med samarbetspartners från både offentlig och privat sida. I det nya projektet deltar, förutom Sahlgrenska sjukhuset, såväl privata företag som lärosäten. I slutänden hoppas man att projektet ska leda till nya produkter som ökar patientsäkerheten i den svenska vården.

Henrik Barth. Foto: Privat.

Henrik Barth vid Högskolan i Halmstad leder arbetspaketet med affärsutveckling och innovation. Flera företag deltar med innovationer som ska testas.

­

– Med digitaliseringens utveckling finns här nu möjligheter att realisera nya spännande digitala affärsmodeller genom att kombinera medicinska, tekniska och affärsmässiga aspekter.

Man siktar på att identifiera nya produkter och tjänster som kan fungera på en internationell marknad. Inom ramen för arbetspaketet kommer gemensamma workshoppar att genomföras för att hitta potentiella affärsmodellinnovationer.

En av innovationerna som kommer att testas inom projektet rör luften i operationssalen. Andra som ryms inom projektet rör nya material som är lättare att hålla rent och lösningar för övervakning och kvalitetskontroll av partikelbelastning och renhet.

Fakta Clean Care:

Projektet koordineras av RISE (Research Institute of Sweden AB, ett statligt företag) och har företag, lärosäten och sjukhus som samarbetspartners. LifeClean, LED Tailor, BioThema och Karolinska Institutet skall utvärdera innovativa tekniker för ytdesinficering och kvalitetskontroll medan Arjo, Cellcomb och Tobii tillsammans med Högskolan i Halmstad fokuserar på hygienisk design, användarstudier och affärsutveckling. Getinge och Toul Meditech skall tillsammans med Avdelningen för Ortopedi och Klinisk Mikrobiologi, båda tillhörande Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomföra en klinisk studie där målet är optimerad luftkvalitet i operationsrummet samt systematisk kvalitetskontroll och uppföljning av patientutfall.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan