Skärpta krav på apotek ska utredas

Regeringen har beslutat om flera myndighetsuppdrag för att förbättra tillgången på läkemedel och kompetensen på apoteken.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Läkemedelsverket ska kartlägga behov av utbildningar för den som ger egenvårdsråd, göra en översyn om nuvarande begränsningar för att få tillstånd att bedriva

Annika Strandhäll. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

apotek är tillräckliga och också vidareutveckla tillsynen över apoteken. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska mäta graden av direktexpediering på apoteken, alltså i vilken utsträckning apotekens kunder får de efterfrågade läkemedlen vid första besöket

– Vi tar nu nästa steg för att säkra tillgång till de läkemedel medborgarna behöver och rådgivning av högsta kvalitet. Det är en del i vårt arbete med att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Det finns ett behov av att rensa upp efter apoteksavregleringen som minskade garanterna för att rätt medicin ska finnas på apoteken och försvagade den medicinska rådgivningen, säger socialminister Annika Strandhäll.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan