Aleris testar läkemedelsrobot för avancerad hemsjukvård

Digitalisering iZafe och Aleris inleder ett pilotprojekt för säkrare läkemedelshantering. 30 patienter inom den avancerade hemsjukvården ska nu få testa en robot som håller koll på medicinerna.

Aleris testar läkemedelsrobot för avancerad hemsjukvård
I oktober ska 30 patienter inom den avancerade hemsjukvården i Region Stockholm få en robot som hjälper dem att ta sin medicin.

I oktober ska 30 patienter inom den avancerade hemsjukvården i Region Stockholm få testa läkemedelsroboten Doseller. Den hjälper patienten att ta sin medicin vid rätt tillfälle och med rätt dos.

Syftet är att minska risken för felbehandling av läkemedel, under- och överdosering eller förväxling av läkemedel.

Ökar självständigheten för patienten

Maria Frick, legitimerad apotekare Aleris närsjukvård.

– Vi ser stora möjligheter med läkemedelsrobotar inom specialistsjukvården. Innovation och teknik som kan hjälpa våra patienter till ökad självständighet samtidigt som patientsäkerheten ökar eller bibehålls är viktigt för oss, säger Maria Frick, legitimerad apotekare Aleris närsjukvård.

Enligt en undersökning som YouGov gjort på uppdrag av iZafe Group behöver var tredje person som tar läkemedel någon form av hjälp vid medicinering. Det kan vara av sin partner, vårdpersonal eller genom en teknisk lösning.

Dessutom känner hälften av de som har en anhörig som medicineras någon form av oro att deras anhöriga inte tar rätt medicin vid rätt tid.

Minskar oro och ökar säkerheten

En läkemedelsrobot kan på så vis bidra till att minska både stress och oro. Förutom att den säger till när en patient ska ta sina läkemedel kan patienten inte komma åt läkemedel för senare tillfällen. Det minskar även risken för feldosering. Dessutom skickar den ett larm till en sjuksköterska om patienten inte tar sin medicin.

Detta är första gången en läkemedelsrobot integreras inom den avancerade hemsjukvården. Projektet sker i ett samarbete mellan Aleris och iZafe Group, som utvecklat roboten Doseller.

Fler kan få möjlighet

Anders Segerström, CEO iZafe Group

Om tre månader ska projektet utvärderas. Det blir då ett viktigt beslutsunderlag för en bredare satsning på läkemedlesrobotar till patienter som får avancerad sjukvård i hemmet i regionen.

– Vi är oerhört stolta över att fortsatt få bidra till att hjälpa flera patientgrupper och underlätta vardagen med vår unika läkemedelsrobot, säger Anders Segerström, CEO iZafe Group.

Så fungerar en läkemedelsrobot inom specialistsjukvården:

Läkemedelsroboten placeras i patientens hem. Roboten laddas med patientens ordinerade läkemedel förpackade i dospåsar.

Läkemedelsroboten är inte större än en skokartong.

Läkemedelsroboten avläser tidpunkt för nästa läkemedelsintag . Vid korrekt datum och klockslag matas en dospåse fram och blir därmed tillgänglig för patienten.

För att påminna om att det är dags att ta läkemedel signalerar roboten med ljus och ljud.

Om patienten av någon anledning inte tar ut sin dospåse från roboten kommer patientens sjuksköterska att få ett larm om detta och kontaktar då patienten, antingen genom ett telefonsamtal eller ett besök.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan