Anderslöv bäst i Skåne för andra året i rad

Anderslöv bäst i Skåne för andra året i rad

En god stämning på arbetsplatsen, ett eget värdegrundsarbete och enbart fast anställd personal. Det är några av de kvaliteter som Charlotta Åkesson, verksamhetschef på Vårdcentralen Anderslöv, tror har bidragit till att vårdcentralen för andra året i rad får utmärkelsens Skånes bästa vårdcentral.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Hon beskriver också ett ständigt pågående kvalitetsarbete med patientens bästa i centrum.

– Vi är mycket måna om våra patienter som har kroniska sjukdomar, så att de inte tappas bort. Det är en hel del pappersarbete, men vi har prioriterat att den här gruppen alltid ska få kallelser till nästa besök, och att de går hos samma läkare.

Samarbetet mellan olika kompetenser är viktigt på arbetsplatsen, som idag har drygt 9 000 listade patienter. Här finns bland annat en diabetessköterska som i nära samarbete med läkaren kontinuerligt håller kontakten med diabetespatienterna. En demenssköterska finns också.

– Vi diskuterar mycket kring patienternas bästa, men vi talar inte så mycket ekonomi. Vi har att hantera skattepengar, som ska användas korrekt. Men jag säger aldrig nej till en undersökning för att den är dyr.

Däremot, fortsätter hon, är det viktigt att ställa frågor om relevansen av en föreslagen undersökning.

­– Jag brukar ställa två frågor till läkaren som vill låta göra en sådan dyrare undersökning. Kan du bedöma svaret? Kan du behandla patienten utifrån bedömningen? Om båda svaren är ja – ja, då har vi ju svaret. Undersökningen ska göras.

Men mycket av det som fungerar bra på Anderslövs vårdcentral härrör, tror Charlotta Åkesson, ur den där goda stämningen. Arbetsglädjen, som är lite svår att förklara, varför den alltid finns där.

– Jag har känt den här arbetsglädjen sedan första dagen jag kom hit för sju år sedan.

Glädje är också ett av de tre ledorden man kom fram till i det egna värdegrundsarbetet som startade med en heldag för tre år sedan.

– Vi utgick ifrån regionens värdegrundsarbete, men ville sätta vår egen prägel på det. Vi enades om att för oss är det omtanke, kunskap och glädje som ska genomsyra vårt arbete.

I vardagen försöker Charlotta Åkesson också stimulera personalen till friskvård.

– De säger ibland att jag inte bara är chef, utan också personlig tränare…

Idag är flera av sjuksköterskorna i sextioårsåldern och Charlotta Åkesson hoppas att de ska orka jobba till 67. Att kunna fortsätta ha den goda personalkontinuiteten som patienterna uppskattar blir likväl en stor utmaning i och med de förestående pensionsavgångarna om några år, konstaterar hon.

De äldre sjuksköterskorna är en sådan tillgång med all sin erfarenhet, fortsätter hon.

– I primärvården har vi ju förmånen att kunna erbjuda arbetstider som inte är alltför betungande. Men vi har ersättningssystem för som inte är anpassade för den som har mycket erfarenhet, men kanske inte jobbar i riktigt samma takt som den som är yngre. Hög tillgänglighet och hög produktivitet är vad som gynnas av ersättningssystemen. Jag tror att man skulle behöva se över det här för att öka möjligheten att ha kvar den äldre arbetskraften.

”Kontinuerligt kvalitetsarbete ger resultat”

Skånes bästa vårdcentral är en årlig utmärkelse som tidigare hette Glasäpplet.
Priset går till den vårdcentral som förra året visade bäst resultat för ett antal kriterier, däribland patientomdömen i den Nationella patientenkäten och kvalitetsindikatorer för vårdcentraler i Hälsoval Skåne. Ärenden till Patientnämnden och IVO vägs också in i bedömningen.

Juryns motivering 2019:

Kontinuerligt kvalitetsarbete ger resultat. Det visar Vårdcentralen Anderslöv som med bibehållen kvalitet, i kombination med en topplacering i Nationella patientenkäten med högsta resultat när det gäller bemötande, återigen tar hem priset som värdig vinnare av Skånes bästa vårdcentral 2019”

 

Bilden:

Glada pristagare från Anderslöv: Helene Levin undersköterska, Carina Naterman sjuksköterska och teamledare, Marja Ammesmäki distriktssköterska. Charlotta Åkesson verksamhetschef, Carina Liljemärker medicinsk sekreterare, Anna Ivarsson, specialist i allmänmedicin och medicinsk rådgivare. Foto: Region Skåne.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan