Årets Hippokratespristagare: ”Omvandla stress till innovationskraft!”

Anna Sarkadi, specialistläkare och professor i socialmedicin vid Uppsala Universitet/Akademiska sjukhuset, är årets mottagare av Svenska Läkaresällskapets Hippokratespris.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Jag är mycket hedrad över att ha fått Hippokrates-priset. Som socialmedicinare har man i första hand befolkningen eller systemet som sin ”patient”, men inget gör mig gladare än när jag får se resultatet av mitt arbete i enskilda människors, i mitt fall barns och föräldrars, liv, säger Anna Sarkadi i ett pressmeddelande.

I motiveringen står det att Anna Sarkadi ”alltsedan studietiden uppvisat mod, kraft, integritet och tydligt etiskt förhållningssätt i klinik, utbildning, undervisning och forskning”. Om det etiska förhållningssättet säger hon:

Anna Sarkadi. Foto: Uppsala Universitettiskt förhållningssätt inte är något statiskt och givet.

– Det är en aktiv och livslång process som kräver ständig egen reflektion och eget ifrågasättande, säger Anna Sarkadi.

Hon anser att arbetsgivare i vården systematiskt borde ge personal mer utrymme för reflektion och arbete med förbättringar – och sedan följa upp det.

– Ges man tid och förtroende att följa sin inre etiska kompass och att göra ständiga förbättringar för och med sina patienter skulle den energi som går åt till den moraliska stress som personal i vården ofta lider av idag istället kunna omvandlas till innovationskraft.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan