Bäckenbottenteam för bättre hjälp efter skador vid förlossning

Bäckenbottenteam för bättre hjälp efter skador vid förlossning

Under mer än ett års tid har undersköterskor, barnmorskor och läkare i Västerbotten utbildats för att bli bättre på att upptäcka bristningar i underlivet och utveckla kompetensen att sy ihop komplicerade bristningar. Nu har Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten startat ett bäckenbottenteam, en modell som prövats med framgång på andra håll i Sverige.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det har varit svårt för kvinnorna att veta var inom vården de ska vända sig. Nu erbjuder vi en ny sökväg, säger Maria Lindqvist, barnmorska, verksamhetsutvecklare och forskare vid kliniken i ett pressmeddelande.

Med den samlade kompetensen ska teamet fånga upp kvinnor som tidigare riskerat att inte få den hjälp de behövt och har rätt till.

– Många kvinnor som föder barn drabbas av någon form av förlossningsskada, från mindre problem till mer komplicerade bristningar. Det kan vara stigmatiserande och något de varken pratar om eller söker för, säger Maria Lindqvist.

Redan på sjukhusen får förlossningsskadade kvinnor information om följderna efter en bristning, till exempel smärta, ett förändrat samliv och problem med avföring.

Liknande team finns på andra ställen i landet, alla med mycket goda resultat. Bäckenbottenteamet i Västerbotten har bland annat kommit till med hjälp av de medel till förlossningsvården som kom för några år sedan, men kommer att bestå även efter att de statliga pengarna är slut.

 

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan