Digitalisering halverar svarstiderna på patologen

Digitalisering På fyra år har den genomsnittliga tiden för att analysera vävnadsprover nästan halverats inom Klinisk patologi i Region Skåne. Bakom resultaten ligger ett stort digitaliseringsarbete.

Digitalisering halverar svarstiderna på patologen
Mikroskopen har bytts ut mot datorskärmar, med verktyg för effektivare och säkrare diagnoser. 

 Klinisk patologi analyserar celler och vävnad från prover från hela Skåne. Sedan 2019 har den genomsnittliga svarstiden minskat från 20,3 dagar till att under hösten 2023 ligga på 11 dagar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Detta trots att antalet prover ökat under den här tiden.

Dator istället för mikroskop

Bakom de snabbare svarstiderna ligger framförallt ett stort digitaliseringsarbete – något som i slutändan gör att fler behandlingar kan påbörjas tidigare.

En viktig förändring är att patologerna inte längre behöver hantera mikroskoperingsglas. Mikroskopen har istället bytts ut mot högupplösta datorskärmar, med verktyg för effektivare och säkrare diagnoser. 

En annan effekt av digitaliseringen är att konsultationer nu sker oberoende av var i Skåne proverna har tagits. Patologiverksamheten samordnar resurserna regionalt och kan omfördela prover mellan orterna för att jämna ut arbetsbelastningen. 

AI för analyser

Framöver ser man en stor potential att automatisera mer av arbetet samt att använda AI-verktyg för analyser.

– Vi är involverade i flera större projekt för att utveckla tolkningsverktyg för diagnostik och vi räknar med att ha en första klinisk lösning på plats inom två till tre år, säger Gunilla Bodelsson, verksamhetschef vid Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik i Region Skåne.

Satsning på kompetens

Dessutom har man satsat stort på rekrytering och utbildning av patologer. Sett över en tioårsperiod har antalet patologer i regionen blivit nästan dubbelt så många. 

– Genom att fortsätta att satsa på verksamheten och ligga i framkant och att erbjuda både stimulerande arbetsuppgifter och flexibilitet i arbetet, tror vi att vi även framgent kommer att kunna attrahera de bästa medarbetarna. säger Gunilla Bodelsson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan