Digitaliseringen behöver samordnas

Digitalisering Patientens eget inflytande kommer att öka när vården blir mer digital. Hälso- och sjukvårdens personal behöver utbildas mer i digital teknik – och de som utvecklar tekniken behöver kunna mer om hälso- och sjukvård.

Digitaliseringen behöver samordnas

Det här är några slutsatser i en ny rapport från Region Stockholms stora utredning Hälso- och sjukvården 2040. Rapporten siar om vad den pågående digitaliseringen ger i form av nya möjligheter och utmaningar. Den pekar – som flera tidigare genomgångar av sjukvårdens digitalisering – på behovet av en samordning. Digitaliseringen har här liksom på många andra håll vuxit fram ”organiskt” och det saknas en gemensam standard och enhetlig informatik.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan