Färre misstag med digital checklista

Med hjälp av en it-baserad checklista vill Norrtälje sjukhus minimera antalet misstag och på sikt minska andelen återinläggningar.

Färre misstag med digital checklista
Pierre Campenfeldt, verksamhetschef, Norrtälje sjukhus, Tiohundra.
Pierre Campenfeldt, verksamhetschef, Norrtälje sjukhus, Tiohundra.

För att säkerställa att patienten fått nödvändig information och behandling innan utskrivning har Norrtälje sjukhus startat projektet Säker hemgång. Med hjälp av en it-baserad checklista är målet att minimera antalet misstag och på sikt minska andelen återinläggningar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

–  Idag ger läkaren information till patienten baserat på dagsform, då är risken att man missar något stor. Vi måste få till mer it-baserade beslutsstöd, säger Pierre Campenfeldt, verksamhetschef, Norrtälje sjukhus, Tiohundra.

Projektet är ett samarbete mellan vårdbolaget Tiohundra och företaget Frisq. Hittills har man tagit fram en ett digitalt frågeformulär för strokepatienter, med omkring 40 punkter som vårdpersonalen ska gå igenom innan patienten kan gå hem, exempelvis om skiktröntgen gjorts eller om patienten ska sjukskrivas. När en punkt är genomförd lyser den grönt och när samtliga punkter är gröna är patienten klar för hemgång, eller förflyttning. Om någon punkt inte uppfyllts lyser den rött.

– Tidigare glömde vi ofta bort att fråga om sjukskrivning till exempel, vilket resulterade i att patienterna ringer och undrar. Idag missar vi betydligt färre saker.

Medarbetarna har har själva tagit fram de punkter som ska finnas med i listan och Pierre Campenfeldt har regelbundna möten med personalen för att få återkoppling på systemet.

– Att personalen får vara delaktig underlättar enormt vid införande av nya arbetssätt, säger han.

Nästa steg är att gå vidare med ortopedpatienterna och på sikt är tanken att även patienterna ska kunna ta del av sin utskrivningsprocess via en app i sin telefon.

– Jag tror att det är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i framtidens sjukvård, att involvera patienterna mer.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan