Flera diagnoser vanliga vid könsdysfori

Rapport Flickor mellan 13 och 17 år med könsdysfori är en grupp som har ökat med nära 1 500 procent sedan 2008. Flera psykiatriska diagnoser som autism, depression och ångestsjukdomar är vanliga i gruppen. Det visar en ny kartläggning från Socialstyrelsen.

Även i andra åldersgrupper och bland pojkar eller män är ökningen på senare år markant. Mellan 2008 och 2018 ökade det totala  antalet personer som fick diagnosen könsdysfori bland unga med registrerat kön man i åldern 18-24 år med 400 procent.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Andra psykiatriska diagnoser som depressioner och ångestsjukdomar är mycket vanliga hos personer med könsdysfori, i synnerhet bland unga som registrerats med könet flicka vid födseln.

– Även samtidiga diagnoser som autism är särskilt vanligt jämfört med befolkningen i övrigt. Men även självskadebeteende och suicidförsök, säger Peter Salmi, utredare vid Socialstyrelsen.

Kartläggningen visar att personer med könsdysfori har en högre risk att dö i suicid än befolkningen i övrigt. Men den visar också att personer med andra psykiatriska diagnoser har ännu högre risk för suicid än personer med könsdysfori.

– Personer med könsdysfori som begick självmord hade också mycket hög förekomst av samtidiga svåra psykiatriska diagnoser, vilket gör det svårt att skilja det ena från det andra med avseende på självmordsrisk, säger Peter Salmi.

Läs mer

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan