Årets artikel handlar om könsdysfori

– Min poäng var att vi inte vet vad som ligger bakom den dramatiska ökningen av unga som söker för könsdysfori. Förklaringarna om ändrad lagstiftning i Sverige håller inte eftersom ökningen ses internationellt. Det finns heller inget stöd för minskad stigmatisering under de år som ökningen skett. Jag tror att det är något annat. Jag vet inte vad, men det måste tas på allvar och utredas, säger Mikael Landén.

Mikael Landén ingick i en grupp som fick i uppdrag av regeringen att göra en systematisk kunskapsöversikt för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) om forskningsläget.

– Vi vet väldigt lite om den behandling som erbjuds, och vi vet väldigt lite om hur det går för de här personerna. Det handlar om unga människor som ibland får oåterkalleliga behandlingar, alltså könskorrigerande behandling. Eftersom det har tillkommit nya grupper som söker så saknas evidens för vilka åtgärder som hjälper och vilka som eventuell gör mer skada än nytta, säger Mikael Landén.

Läs hela artikeln