Årets artikel handlar om könsdysfori

Mikael Landén, professor i psykiatri vid Göteborgs universitet, skrev ”Årets artikel” i Läkartidningen. I artikeln uppmärksammade han den ökade tillströmningen av unga patienter med könsdysfori och bristen på evidens för att könskorrigerande behandling alltid är den rätta.

Årets artikel handlar om könsdysfori
Mikael Landén. Foto: Göteborgs universitet.

– Min poäng var att vi inte vet vad som ligger bakom den dramatiska ökningen av unga som söker för könsdysfori. Förklaringarna om ändrad lagstiftning i Sverige håller inte eftersom ökningen ses internationellt. Det finns heller inget stöd för minskad stigmatisering under de år som ökningen skett. Jag tror att det är något annat. Jag vet inte vad, men det måste tas på allvar och utredas, säger Mikael Landén.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Mikael Landén ingick i en grupp som fick i uppdrag av regeringen att göra en systematisk kunskapsöversikt för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) om forskningsläget.

– Vi vet väldigt lite om den behandling som erbjuds, och vi vet väldigt lite om hur det går för de här personerna. Det handlar om unga människor som ibland får oåterkalleliga behandlingar, alltså könskorrigerande behandling. Eftersom det har tillkommit nya grupper som söker så saknas evidens för vilka åtgärder som hjälper och vilka som eventuell gör mer skada än nytta, säger Mikael Landén.

Läs hela artikeln

Hämtar fler artiklar
Till startsidan