Flera förbättringsarbeten till följd av ATP-utbildningen i Jönköping

Flera förbättringsarbeten till följd av ATP-utbildningen i Jönköping

Korttidsvårdplatser för barn på akuten i stället för på en vårdavdelning, förbättrad och snabbare behandling vid sepsis och ett arbete för att se till att WHO:s checklista vid kirurgiska ingrepp verkligen används.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det är några av de examensarbeten som presenterats i årets upplaga av utbildningen ATP (Advanced Training Program) som riktar sig till chefer, ledare och processledare som vill förstärka sina kunskaper om kvalitets- och förbättringsarbete i vården.

Johan Thor, överläkare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting och docent vid Jönköping Academy är specialiserad inom kvalitets- och förbättringsarbete och en av ledarna för kursen som nu getts i Sverige för tredje året. Han berättar för Kvalitetsvård om bakgrunden till utbildningen, som ursprungligen kommer från Intermountain Healthcare i Utah, USA där den har funnits i över 20 års tid.

Johan Thor. Foto: Patrik Svedberg.

– Vi har länge haft kontakter med Intermountain Healthcare som har varit väldigt framgångsrika i att skapa ett sjukvårdsystem med förbättrad kvalitet där man samtidigt håller kostnaderna under kontroll. Och så väcktes idén att ta den utbildning de ger där och erbjuda i en form som anpassats till svenska förhållanden.

Så blev det och nu har 75 deltagare totalt gått kursen på svensk mark.

De flesta deltagare kommer från södra Sverige, men man vänder sig till hela landet och på sikt tänker man sig också deltagare från andra nordiska länder. Kursen omfattar fem kurstillfällen på två till fyra dagar då alla deltagare träffas, inklusive ett studiebesök vid Intermountain Healthcare i Utah, och distansstudier däremellan. Utöver detta genomför alla deltagare sitt eget förbättringsarbete med stöd av erfarna förbättringscoacher.

De flesta kursdeltagarna är erfarna chefer och ledare eller verksamhetsutvecklare, och de har ofta med sig egen erfarenhet av kvalitets- och förbättringsarbete i sin egen verksamhet.

– Det betyder också att deltagarna har stor glädje av erfarenhetsutbyte med varandra och bygger ett starkt nätverk, säger Johan Thor.

Det deltagarna brukar uttrycka att de får genom kursen är en större förståelse för sambandet mellan kvalitets- och förbättringsarbete och ekonomin, hur det hänger ihop, fortsätter han.

En av årets deltagare, Maria Ekelund som är verksamhetschef för Barn- och ungdomsmedicinska kliniken på Länssjukhuset Ryhov, berättar i en video från Region Jönköping om sitt utbyte av utbildningen https://vimeo.com/272027410 om såväl kursen som sitt eget förbättringsarbete som handlar om vården på barnakuten.

Tillsammans med ett team på barn- och ungdomsmedicinska kliniken har hon skapat korttidsvårdsplatser på själva akutmottagningen. Därmed har de unga patienterna inte behövt flyttas, och de har kunnat vårdas av färre personer, vilket har skapat en större trygghet.

– Vi har också minskat behovet av informationsöverföring och risken för smittöverföring, säger hon.

Bland årets arbeten som genomförts i samband med utbildningen finns också ett från Södersjukhuset i Stockholm, som har haft flera deltagare i utbildningen. Under ledning av läkaren och handkirurgen Anna Gerber Ekblom har de utvecklat arbetet med att snabba på processen att hitta och behandla patienter som drabbas av blodförgiftning, sepsis.

Sanna Ellfolk från Landstinget Sörmland står bakom ett annat arbete som handlar om att öka användningen av WHO:s checklista vid operationer. Genom att intervjua personal och systematiskt identifiera vilka faktorer som har bidragit till att den inte alltid använts som den ska har en ökad användning kunnat åstadkommas.

 

Fakta ATP:

Kursen ges vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare på Hälsohögskolan vid Jönköpings University på uppdrag av Qulturum i Region Jönköpings län, i samverkan med flera aktörer inklusive  Intermountain Healthcare, Utah, USA . Den omfattar fem kurstillfällen om två till fyra dagar under en period av sju månader. Därutöver gör alla deltagare ett eget förbättringsarbete på hemmaplan under ledning av erfarna förbättringscoacher. Bland teman som tas upp under kursen finns ledarskap, medarbetarskap, teamarbete, förändringspsykologi och metoder och verktyg för planering och genomförande av kvalitetsarbete.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan