God effekt av internetbehandling vid depression

God effekt av internetbehandling vid depression

Internetbehandling över nätet fungerar lika bra som vanlig KBT vid depression. Det visar ny statistik ur årsrapporten från Kvalitetsregistret för internetbehandling.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

Region Örebro län ligger ihop med Stockholm och Uppsala långt fram. Här har man arbetat med sådan behandling sedan 2017. Målgruppen är patienter med lätt till måttlig depression. Nu bekräftas de goda resultaten av Kvalitetsregistrets årsrapport.

 

– Vi får lika bra effekt som KBT hos en psykolog. Det är ett viktigt resultat, säger Fredrik Holländare, enhetschef på Utvecklingsenheten för psykoterapi och psykologisk behandling inom Region Örebro län till Kvalitetsvård.

Fredrik Holländare, psykolog, Psykiatriskt Forskningscentrum Region Örebro län.

Internetbehandling som ett av flera alternativ bidrar också till en mer jämlik vård, fortsätter han.

– Den som bor långt utanför Örebro slipper med den här behandlingsformen göra långa resor, som annars tar ganska mycket tid varje gång. Nu behöver de bara göra den här resan en gång, vid det första bedömningssamtalet.

Fredrik Holländare har själv forskat på internetbehandling just vid depression. Han understryker att det är en metod med god effekt för många, men som inte passar alla.

– Det handlar om personliga preferenser. En del av patienterna vill väldigt gärna träffa en människa. Men där finns också de som absolut inte vill det, många drar sig för att gå och berätta för en person om sina problem, och för dem är ju detta ett mycket gott alternativ.

Internetbehandlingen ska alltså ses som ett komplement till annan behandling, sammanfattar han.

– Ju fler behandlingsalternativ vi har, desto större är chansen att vi kan hjälpa enskilda patienter utifrån deras olika behov och önskemål.

Internetbehandlingarna sparar också resurser inom vården. En behandlare kan ta emot fyra gånger så många patienter som med vanlig terapi.

Det innebär också att tillgängligheten ökar, och många kommer igång med sin behandling snabbt. 89 procent av patienterna i internetbehandlingar får vård inom 30 dagar.

Inom Region Örebro län har man nu påbörjat ett utvecklingsprojekt för att också erbjuda internetbehandling vid paniksyndrom.

– Vi ville utöka med ett nästa steg inom ångeststörningar, och paniksyndrom är då det område där det idag finns bäst evidens för internetbehandling, säger Fredrik Holländare.

Så går behandlingen till

  • Målgruppen är personer som är 18 år eller äldre och har mild till måttlig depression.
  • Personer folkbokförda i Örebro län anmäler sig till behandlingen via 1177.se. Personer utanför länet måste ta direktkontakt med Utvecklingsenheten för psykoterapi och psykologisk behandling.
  • Efter att man gjort en intresseanmälan blir man kallad till ett fysiskt möte, ett bedömningssamtal. I snitt går det 12 dagar mellan anmälan och bedömningssamtalet.
  • För dem som behandlingsformen passar för startar behandlingen samma dag som bedömningssamtalet.
  • Behandlingen pågår i 12 veckor och består enbart av digitala kontakter.
  • Alla som genomgår terapin har en personlig behandlare, en kurator eller psykolog, som stöttar, påminner och svarar på frågor.

Den digitala plattformen som används är ett nationellt verktyg som används för olika typer av internetbehandlingar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan