Här får sjuksköterskor tid för reflektion

Ortopedavdelningarna 52 och 55 vid Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan inför en ny arbetsmodell som ska ge sjuksköterskor mer tid för kompetensutveckling och reflektion.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Magnus Fondin och Peter Bolin, avdelningschefer för ortopedavdelningarna 52 respektive 55 i Trollhättan.
Magnus Fondin och Peter Bolin, avdelningschefer för ortopedavdelningarna 52 respektive 55 i Trollhättan.

– I avgångssamtal med de som slutat så tryckte många på att de saknade kompetensutveckling och tid för återhämtning. Vi funderade en hel del kring hur vi skulle kunna bli bättre på att attrahera och stimulera de sjuksköterskor som är kvar, och även öka attraktionskraften från externa sökanden, och hittade en lösning som kanske är lite annorlunda.

Det säger Magnus Fondin, avdelningschef på avdelning 52, som tillsammans med sin kollega Peter Bolin vid avdelning 55, har utvecklat arbetsmodellen som de döpt till 80:10.

Kortfattat innebär den att en sjuksköterska som har en heltidstjänst arbetar 80 procent med vården av patienterna. 10 procent av arbetstiden är schemalagd för utbildning och annan kompetensutveckling och resterande 10 procent ska användas för personlig utveckling och reflektion. Det kan handla om att ta en långpromenad eller läsa en bok. Tanken är också att de ska använda tiden för att tillsammans med sina kollegor reflektera kring sitt arbete.

– Det är något som många saknar idag, man hinner inte prata med varandra om den vård man ger. Det gör att många upplever arbetet som väldigt stressande, säger Peter Bolin.

Både Peter Bolin och Magnus Fondin är övertygade om att mer nöjda medarbetare, ökad kompetens och utrymme för utvecklingsarbete kommer att leda till ökad vårdkvalitet, patientsäkerhet och nöjdare patienter.

– Det här är en lösning som både verksamhet, patienter och medarbetare vinner på.

80:10-modellen drar igång i mars nästa år och utvärderas efter ett år. Just nu är rekryteringen av 15 nya sjuksköterskor igång. Några extra pengar för projektet har de inte fått.

– Men vi är övertygade om att vi kommer att tjäna igen den här arbetsmiljöinvesteringen genom lägre personalomsättning, minskad sjukfrånvaro samt ökad trivsel och stimulans.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan