Hygienrutiner tappar mark: Glömmer sprita händerna

Rutiner Följsamheten till basala hygienrutiner fortsätter att minska. “Nu gäller det att fortsätta det goda arbete som gjordes under pandemin” säger Ameli Norling, på Sveriges Kommuner och Regioner.

Hygienrutiner tappar mark: Glömmer sprita händerna
Efter flera år av förbättringar, särskilt under pandemiåren, går hygientrenden nu åt fel håll.

Följsamheten till basala hygienrutiner inom vård och omsorg fortsätter att minska. Det gäller både kommuner och regioner. Efter flera år av förbättringar, särskilt under pandemiåren, går trenden därmed åt fel håll.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det visar en ny nationell mätning av följsamhet till basala hygienrutiner inom vård och omsorg.

Resultaten fortsätter neråt

Resultaten för regionerna ligger på en hög nivå vad gäller full följsamheten till alla åtta stegen i mätningen. Men trenden pekar dock på en försämring. Följsamheten till basala hygienrutiner har minskat till 81,1 procent, vilket är en minskning med 1,5 procentenheter sedan mätningen förra året. 2021 var motsvarande siffra 86,3 procent.

Följsamheten till klädregler har också minskat något, från 94,1 procent i år till 93,0 procent i förra årets mätning.

Samma trend i kommunerna

Även i kommunerna noteras samma negativa trend. Det steg som drar ned resultaten är framför allt desinfektion av händerna före patientnära arbete.

Ameli Norling är chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Hon konstaterar att det krävs ett långsiktigt och systematiskt arbete för att hålla uppe följsamheten kring hygienrutinerna.

– Nu gäller det att fortsätta det goda arbete som gjordes under pandemin, konstaterar hon.

Bäst i årets mätning

Bäst i årets mätning var Region Kronoberg med ett resultat på 83 procent, men även de uppvisar en minskning jämfört med året innan. De poängterar att det är viktigt att ständigt uppmärksamma och påminna varandra om vikten av god följsamhet till riktlinjer och rutiner.

Några av de framgångsfaktorer som de lyfter fram är:

  • Kvartalsvisa granskningar.
  • Basala hygien och resurs-resurspersoner på varje enhet.
  • Samarbete mellan vårdhygien och patientsäkerhetsorganisation.
  • Regelbunden återkoppling och information till resurspersonerna.

Mätningarna av basala hygienrutiner och klädregler skedde under veckorna 11 och 12. 158 kommuner och 14 regioner deltog i mätningen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan