Ingen ökad risk för cancer efter höftoperation

Att få en höftprotes inopererad ökar inte risken för att få cancer. Det visar en ny studie av forskare vid Uppsala universitet.

Ingen ökad risk för cancer efter höftoperation

Bakgrunden är en oro för materialet kobolt, som ingår i protesen. I tidigare studier har det funnits motsägande resultat.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

Forskargruppen i Uppsala har nu använt flera rikstäckande register, bland andra Svenska höftprotesregistret och Cancerregistret, för att utvärdera risken för att utveckla cancer. Över 100 000 patienter som opererats med en höftprotes på grund av ledsvikt jämfördes med över 500 000 kontrollpersoner utan höftprotes. Förekomsten av cancer i dessa båda grupper utvärderades efter en observationstid på i snitt 14 år.

 

 

– I denna studie på en mycket stor och väldefinierad population med lång uppföljningstid fann man alltså ingen ökad risk för cancer efter proteskirurgi. Dessa lugnande besked kan inkluderas i riktlinjerna för preoperativ information som ges till artrospatienter. Detta är synnerligen viktigt i dessa dagar när en ny EU-riktlinje bestämmer att höftprotespatienter måste informeras om att de utsätts för potentiellt cancerframkallande ämnen, säger Nils Hailer, professor vid institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet och överläkare på Akademiska sjukhuset, i ett pressmeddelande.

 

I studien medverkade även forskare från KI, Göteborgs universitet, Uppsala Clinical Research Center och King’s College i Storbritannien.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan