Kliniköverskridande ST-utbildning för bättre samsyn

Större samsyn kring det gemensamma ansvaret för patienter på akuten som väntar på inläggning.  Det är ett av syftena med en kliniköverskridande utbildning av ST-läkare som sedan ett år prövas på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Kommunikation spelar en viktig roll för att undvika onödiga missförstånd som kan leda till att patienten ”hamnar mellan stolarna”, säger Hella Hultin, ST-studierektor på kirurgkliniken, som tillsammans med Maria Lundberg, ST-studierektor på infektionskliniken, tagit initiativ till utbildningen.

Utbildningen startade som ett lokalt projekt för läkare inom kirurgi, infektion och gastroenterologi förra våren. Nu vill man inkludera alla läkare som arbetar vid akutmottagningen med förhoppningen att skapa nätverk mellan flera kliniker för att underlätta samarbete och minska risken för fördröjda vårdinsatser som att patienter blir liggande för länge på akuten och försämring hos berörda patienter.
Under 2017 har totalt fyra utbildningspass arrangerats, med föreläsningar och diskussioner kring konkreta fall. Målgruppen är ST-läkare som ingår i jourlinjer.

– Utvärderingar som gjorts via enkäter visar att deltagarna är mycket nöjda. Det handlar dels om att få möjlighet att tillsammans diskutera verkliga fall, dels om att få en samsyn kring patientsäkerhetsfrågor. En vanlig synpunkt är att man lättare löser problem när man lärt känna varandra, säger Maria Lundberg.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan