Läkemedelsverket utreder fyra dödsfall efter vaccin

Coronavaccinering Fyra dödsfall i samband med coronavaccinet Comirnaty från Pfizer/Biontech
utreds nu i Sverige. I Norge utreds sju dödsfall bland de vaccinerade. Samtliga rör vaccinerade i gruppen äldre multisjuka.

Läkemedelsverket utreder fyra dödsfall efter vaccin

I inget av fallen har det hittills styrkts att det är vaccinet som orsakat dödsfallet. Sveriges första rapporterade dödsfall inträffade redan dagen efter vaccinstart, då en äldre multisjuk man avled av hjärtstopp dagen efter vaccinering. Båda ländernas ansvariga myndigheter understryker att det handlar om de allra äldsta och sköraste, där dödligheten är hög av naturliga skäl.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det andra dödsfallet rapporterades in till oss på Läkemedelsverket den 5 januari. Det rör sig om en äldre kvinna med demens i palliativt skede som vaccinerades med Comirnaty, fick feber och avled tre dagar senare. I nuläget har vi ingen kännedom om kvinnans fastställda dödsorsak och det finns inget etablerat orsakssamband med vaccinet, sa Veronica Arthurson, enhetschef vid Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande i förra veckan.

Sedan dess har alltså ytterligare två dödsfall rapporterats i Sverige. I inget av fallen finns det ett etablerat orsakssamband med vaccinet.

Det har också rapporterats fall av ansiktsförlamning och rosfeber, svullna lymfkörtlar, övergående allergiska reaktioner och milda symptom som ömhet vid injektionsstället. Enligt Läkemedelsverket följer de inrapporterade biverkningarna hittills det förväntade mönstret.

Från och med vecka 3 kommer Läkemedelsverket att presentera en översikt över inkomna misstänkta biverkningar för vaccin mot covidpå Läkemedelsverkets webbplats. Översikten kommer att uppdateras veckovis.

I Norge hade i början av denna vecka drygt 20 000 personer fått sin första injektion. I Sverige finns ännu inte den utlovade samlade statistiken över antalet vaccinerade.

Även i Danmark har två dödsfall bland personer med bakgrundssjukdomar rapporterats kort efter vaccinering. Det danska läkemedelsverket gör bedömningen att det är mindre sannolikt att dessa dödsfall skulle ha orsakats av vaccinet.

Dödsfall i Sverige:

Dödsfall 1

-Man i 85-årsåldern

-avlidit i misstänkt akut hjärtstopp dagen efter vaccination

-Multisjuk, hjärt- och kärlsjuk

-Klinisk obduktion är beställd

Dödsfall 2

Kvinna i 70-årsåldern

Vaccinerades, fick feber och avled tre dagar senare

Demens i palliativt skede

Dödsfall 3

Man i 90-årsåldern

Avled tre dagar efter vaccination

Man med KOL, hjärtsvikt, hypertoni, förmaksflimmer.

Dödsfall 4

Kvinna i 90-årsåldern

Avled fem dagar efter vaccination

Förmaksflimmer, ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt, historiskt misstänkt klinisk stroke

Palliativ vårdplan

Hämtar fler artiklar
Till startsidan