Många sjukdagar inom omsorgen

Rapport Vård- och omsorgsyrken har dragit ett tungt lass under pandemin. Det visar sig nu även i statistiken för sjukskrivningar.

Många sjukdagar inom omsorgen
Pandemin är förklaringen till fortsatt höga sjukskrivningar. Foto: Adobe stock

Att pandemin har inneburit en pressat situation inom vårdyrkena vet vi. Men det bekräftas nu även i Försäkringskassans senaste siffror över sjukskrivningar i olika yrken, branscher och sektorer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

174 sjukfall av 1 000

Flest sjukfall förra året hade de som arbetar inom vård- och omsorgsyrkena. Här finns bland annat undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, barnskötare, tandsköterskor, skötare och vårdare. Närmare 560 000 personer arbetar i den gruppen, varav 450 000 är kvinnor.

Förra året hade den här gruppen 174 sjukfall per tusen förvärvsarbetande. Det kan jämföras med samtliga yrken där frånvaron var 105 sjukfall per tusen arbetande, vilket dessutom är en minskning jämfört med året innan då motsvarande siffra var 123.

20 dagar per person

Högst var sjukfrånvaron bland undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende. Här var sjukfallen närmare 226 per tusen arbetande och i snitt var frånvaron 20 dagar per person.

Antal sjukfall per 1000 förvärvsarbetande i yrket:

 • Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende 226
 • Undersköterskor, vård- och specialavdelning 193
 • Undersköterskor, mottagning 182
 • Geriatriksjuksköterskor 167
 • Barnmorskor 159
 • Intensivvårdssjuksköterskor 153
 • Sjuksköterskor 152
 • Ambulanssjukvårdare 143
 • Vårdbiträden 138
 • Arbetsterapeuter 131
 • Anestesisjuksköterskor 118
 • Sjukgymnaster 116
 • Läkare 73

Här hittar du hela statistiken över alla yrken och yrkesgrupper.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan