Medicin vid influensa bra för äldre, visar ny studie

Gamla och sköra och personer med exempelvis hjärtsvikt kan ha nytta av att medicineras om de drabbas av influensa. Medicineringen påskyndar tillfrisknandet med två till tre dagar. Det visar en helt ny forskningsstudie med deltagare från bland annat Sverige, publicerad i The Lancet.

Medicin vid influensa bra för äldre, visar ny studie
Pär-Daniel Sundvall ser vinster med medicinering av äldre och sjuka vid influensa. Foto: Sahlgrenska akademin.

– Äldre, sjukare och patienter med andra samtidiga sjukdomar hade störst nytta av behandlingen, säger Pär-Daniel Sundvall, forskande distriktsläkare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen, samt ansvarig för studiens svenska del.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

15 europeiska länder har deltagit i studien, som omfattar totalt 3 266 patienter med influensasymptom. De har behandlats med en antivirusmedicin, preparatet oseltamavir som säljs under produktnamnen Ebilfumin och Tamiflu. Medlet botar inte influensan, men bromsar sjukdomen och begränsar symptomen.

 

I Sverige rekommenderas denna behandling vid misstänkt influensa hos patienter som tillhör någon riskgrupp, såsom personer från 65 år och uppåt, individer med kronisk hjärt- eller lungsjukdom, och även vid allvarlig influensa. I de här grupperna pågår influensan ofta mer än en vecka. Det har inte varit vanligt att förskriva antiviral behandling inom primärvården, eftersom det tidigare inte har funnits studier som bevisat medlens effekt.

 

Utöver resultaten om snabbare tillfrisknande visar studien att en behandling som påbörjas 48-72 timmar efter insjuknande ger samma effekt som tidig behandling. Det visade sig också att om en person i ett hushåll behandlades så minskade risken för övriga att insjukna.

Studien bekräftar tidigare också kända biverkningar av oseltamivir som illamående och kräkningar, som bör vägas in vid förskrivning.

 

– Om det handlar om en i övrigt frisk tonåring tänker man nog att en dag hit eller dit inte spelar så stor roll. Om patienten däremot är äldre, har hjärtsvikt och är ordentligt sjuk i influensa så finns det en vinst i detta. Studien ger ett bra stöd för att vi ska behandla dem som riktlinjerna faktiskt säger att vi ska behandla, konstaterar Pär-Daniel Sundvall.

Läs hela artikeln i The Lancet

Hämtar fler artiklar
Till startsidan