Ny kunskap kan effektivisera operationer

Förbättringsarbete Det finns stora skillnader mellan svenska sjukhus i hur effektiva man är på att operera. Det visar resultaten från ett nationellt projekt där man tittat närmare på operationsproduktivitet.

Ny kunskap kan effektivisera operationer
Kvalitetsregistret SPOR, har jämfört produktiviteten på tretton svenska sjukhus. Foto. Adobe Stock

I samarbete med Region Dalarnas analysavdelning har kvalitetsregistret SPOR, Svenskt Perioperativt Register, jämfört produktiviteten på tretton svenska sjukhus.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Unikt projekt

Erik De Geer, analyschef på Region Dalarna, har ansvarat för projektet och också utfört en stor del av databehandlingen.

– Att ett kvalitetsregister även intresserar sig för produktivitet är ganska unikt. Det finns stor utvecklingspotential i detta och vi ser att många sjukhus är intresserade av att ta del av informationen som samlats in, säger han.

Det nationella kvalitetsregistret SPOR samlar data som registreras i samband med en operation. I studien har man jämfört produktionen, alltså själva operationerna, med den arbetade tiden.

Stora skillnader mellan sjukhusen

Resultatet visar att det finns stora skillnader mellan landets sjukhus. Även sjukhusen i Dalarnas skiljer sig åt när det gäller produktiviteten. Mora lasaretts centraloperation är ett exempel som sticker ut i jämförelse med andra.

– Mora har en tidseffektiv operationsprocess i förhållande till den arbetade tiden. Vi kan alltså se att processen från att patienten tas emot för operation till att den lämnas över till postoperation är snabb, säger Erik De Geer.

Mindre är bättre

Projektet visar dessutom att mindre operationsenheter har en högre produktivitet än rikssnittet. Och större enheter har i snitt lägre produktivitet.

Tanken är att SPOR Benchmarking ska göra det lättare att jämföra sig med andra och ta del av goda exempel. Förhoppningen är att det ska bli ett användbart verktyg för att effektivisera arbetet och i förlängningen minska vårdköerna.

– Projektet har stor potential att på sikt stärka hela landets operationsverksamheter, säger Erik De Geer.

Om projektet

13 sjukhus ingått i pilotprojektet för SPOR Benchmarking. I pilotprojektet har produktionen satts i förhållande till den arbetade tiden, vilket lett till att alla sjukhus har fått en så kallad produktivitetspoäng. Den insamlade informationen har case-mixjusterats, vilket innebär att olika operationer har gjorts jämförbara.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan