Patientens behov måste vara prio ett

Nätverk Det saknas ett helhetsperspektiv på sjukvården som utgår från patienternas behov. Det menar Maria Lindqvist som därför startat Hälso- och sjukvårdsnätverket. Här kan aktörer från hela Sjukvårdssverige samlas för att diskutera sjukvårdens utmaningar.

Patientens behov måste vara prio ett
Maria Lindqvist, initiativtagare till Hälso- och sjukvårdsnätverket.

Det var när Maria Lindqvist själv blev sjuk i den ovanliga blodsjukdomen Mastocytos som hon insåg hur svårt det var att som patient få den hjälp man behöver. Problemet som hon ser det är att de olika aktörerna inom vården saknar helhetsperspektivet.

Andra intressen styr

Istället för att sätta patienten i centrum och utgå från de behov av hjälpmedel, läkemedel, information och stöd som hon som patienten behöver är det helt andra intressen som styr.

– Hälso- och sjukvården har blivit en marknad i Sverige – både på gott och ont. Detta har skapat utmaningar när det gäller hur, när, vilka och vad man ska samarbeta med. Alla aktörer arbetar på sin kammare. Ingen tar reda på vilka behov som patienter har och följer upp vilka resultat som valen av exempelvis hjälpmedel ger.

Samlar alla aktörer

Det var bakgrunden till att Maria Lindqvist startade Hälso- och sjukvårdsnätverket.

Idén är att samla alla aktörer inom vården – patienter och patientnätverk, vårdpersonal, politiker, forskare, beslutsfattare, myndigheter, företag – och vara en plats där man gemensamt kan diskutera vårdens utmaningar för att hitta lösningar som utgår patienternas behov.

Nätverket drog igång med sina första träffar under 2019.

– De har varit otroligt uppskattade. Både för att de ger olika aktörer en bild av patienternas utmaningar, men även för att knyta nya kontakter, berättar Maria Lindqvist.

Får en konkret lista på åtgärder

Under pandemin har nätverket legat på is, men under hösten drar det igång igen, den här gången via digitala träffar. Teman under hösten kommer att vara vårdflöden, innovation och läkemedel.

Träffarna har ett upplägg där man inleder med att en patient berättar om vad patienter eller patientföreningar ser som hinder i det aktuella temat på träffen. Därefter får deltagarna en mer faktabaserad genomgång för att sedan diskutera ämnet i smågrupper. Tanken är att de i slutet av dagen ska ha en konkret åtgärdslista att överlämna till beslutsfattare runt om i Sverige.

Vilka förhoppningar har du med nätverket?

– Min stora förhoppning är att det ska vara självklart för alla att vara med i och att träffarna ska inspirera till nya samarbeten. Men det viktigaste är att patientens röst får komma fram och att man tillsammans hittar vägar att skapa en mer effektiv sjukvård där patientperspektivet står i centrum.

Läs mer om Hälso- och sjukvårdsnätverket.